Arbetsmiljö

Visst kan arbetsmiljöarbete vara både tråkigt, kravfyllt och resurskrävande. Vi kan arbeta med arbetsmiljöfrågor så som vi alltid har gjort, men vi är av åsikten att arbetsmiljöarbete både kan vara kul och modernt och på allvar bidra till att verksamhetens når sina mål och har kapacitet att utföra sina uppdrag på ett hållbart sätt.

Vi vet att arbetet behöver anpassas utifrån den inre och yttre kontext och villkor som styr och påverkar verksamheten. Vi vet också att verksamheter och världen är föränderlig och att system som byggs upp behöver vara flexibla. Vi vet att för att lyckas behöver frågorna vara förankrade i högsta ledning där ledarskapet är engagerat både på strategisk och operativ nivå och medarbetarna delaktiga. Vi vet att arbetet stundtals kan vara hårt arbete, men när vi märker att arbetet har effekt och upplever att medarbetare och organisation mår bra, håller över tid och når sina mål är känslan obeskrivlig.

Thanks to Gentrit Sylejmani for sharing their work on Unsplash.

Interimsuppdrag / strategisk coachning

Har ni behov under en period att tillfälligt stärka resurserna inom arbetsmiljö och hälsa? Ni kanske vill utvidga er HR-avdelning eller utvecklingsavdelning med extra arbetsmiljöresurser, genomföra en större arbetsmiljö- eller hälsokartläggning, öka arbetsmiljökunskapen bland chefer och medarbetare, ta fram policys, mallar och verktyg eller ha en person på plats i väntan på rekrytering.

Våra seniora konsulter kommer snabbt på banan och in i gemenskapen genom att först lära känna er och sen kavla upp ärmarna. För mer information om interimsuppdrag och strategisk coachning inom arbetsmiljö och hälsa kontakta carolin.wilhelm@ccgeurope.com.

Workshops och processledning

Våra konsulter faciliterar workshops och processleder utveckling på arbetsplatser och i ledningsgrupper med fokus på att medarbetare och organisation ska må bra, hålla över tid och nå sina mål. Vi tar gärna stöd i digitala plattformar för effektiva, trygga och inkluderande processer, i kombination med mer traditionella verktyg och metoder så som post-it lappar, blädderblock, bikupor, cafébordsssamtal, Open Space osv.

Utbildningar och föreläsningar

Vi genomför regelbundet öppna utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö för att inspirera och höja kunskapsnivån inom arbetsmiljöarbete. Alla våra utbildningar kan vi företagsanpassa och vi bygger gärna upp nya utbildningar och föreläsningar utifrån era behov. Vi gillar såklart att träffa er i det fysiska rummet, men om ni behöver så har vi alla digitala krafter som behövs för att köra helt online när det är önskvärt.

  • BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning
  • Healthy Workplace – a model for action
  • Hälso- och friskvårdsombudsutbildning
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Digital arbetsmiljö
  • Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
  • Hälsofrämjande arbetsplatsträff
  • Hälsofrämjande medarbetarsamtal
  • Stress och stresshantering

För mer information om utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö och hälsa kontakta carolin.wilhelm@ccgeurope.com.

Öppna utbildningar och föreläsningar 2020

Just nu har vi 9 lediga platser för kursstart 11 augusti 2020.

Clever Digifika

Varannan onsdag kl 10 är det öppen digifika med oss på Clever Collaboration Group. Du fixar egen fika och kopplar upp på Teams-möte. Vi bjuder på en stunds härvaro tillsammans med ett tema och en gäst som berättar om något inom området säkerhet och arbetsmiljö. Det går bra att ställa frågor och reflektera via chatten eller live när det finns utrymme. Läs mer här

Utvecklingsprojekt

CCG Europe har de senaste 10 åren varit engagerad i att driva verksamhets- och samhällsutveckling på en strategisk nivå. Vi brinner för att tänka nytt, utveckla, vara innovativa och kreativa. Därför lägger vi mycket av vår tid på att fortsätta driva utveckling som gör skillnad. Inom arbetsmiljö har vi följande utvecklingsprojekt igång:

Healthy Workplace Sweden

JUST NU! Vi söker organisationer som är intresserade av medverka som pilot i utvecklingen av Healthy Workplace Sweden metodiken.

Healthy Workplace Sweden projektleds av Carolin Wilhelm (CCG Europe) i nära samarbete med Jan Winroth (Högskolan Väst och Institutet för stressmedicin) , Jan Karlsson (Högskolan i Halmstad), Thomas Larsson (EQonsulting), Pierre Wettergren (CCG Europe) och Maria Larsson (CCG Europe). Initiativet är ett samarbete mellan akademi och privata aktörer med syfte att sprida kunskap och utveckla processer, metoder och verktyg för organisationer att implementera och integrera WHO Healthy Workplace – a model for action i verksamheten.

Ett Healthy Workplace är…

…en hälsomedveten organisation där organisationen och dess medarbetare mår bra och fungerar över tid – där det finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och de krav som ställs – och för att kunna förverkliga organisationens mål.

Hemsida för Healthy Workplace Sweden är under uppbyggnad och presenteras inom kort. För mer information om utvecklingsprojektet Healthy Workplace Sweden kontakta carolin.wilhelm@ccgeurope.com.

Morgondagens arbetsmiljöutbildning

Vi har som ambition att helt rita om kartan kring hur arbetsmiljöutbildningar ska se ut. De arbetsmiljöutbildningar som finns idag är i majoritet halv-, hel eller flerdagsutbildningar i klassrum eller e-learning. Vi tror att den moderna och attraktiva arbetsgivaren förstår precis som vi att det finns kreativa och varierande sätt både i det fysiska och digitala rummet att lära sig och arbeta med förändring över tid. Vill du vara med på den resan?

Just nu sonderar vi terrängen kring vilka organisationer som tillsammans med oss vill skapa morgondagens arbetsmiljöutbildning. Är du intresserad kan du kontakta carolin.wilhelm@ccgeurope.com.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish