Enterprise Risk Management (ERM) i praktiken

Vi är glada över förtroendet från IBC Euroforum att få dela med oss av våra kompetenser inom Metoder och Processer – Portföljstyrningens utmaningar, samt att vi fick ansvara för den avslutande workshopen kring kontinuitetshantering.

Metoder och Processer – Portföljstyrningens Utmaningar

Enterprise Risk Management utvecklades som ett svar på den traditionella riskhanteringens brister i sitt silobaserade angrepp för att hantera risker med ökande komplexitet och korsvisa beroenden. Disciplinen ERM omnämns ofta som verksamhetens strategiska riskhantering. ERM är utformad för att förbättra verksamhetens prestanda och där hanteras på ett koordinerat och integrerat sätt tvärs en hel organisation.

För att ERM skall leverera vad som förväntas krävs för behovet anpassade metoder och processer avseende hantering av dess riskportfölj och riskstyrning. Under vår en-timmas presentation gicks ovanstående delar igenom och grundlade för nästa dags workshop.

Kontinuitetsplanering – Business Continuity Management (BCM) – grunden i förståndig riskhantering

Att det osannolika inträffar är högst sannolikt. Men att förmågan att upprätthålla verksamhet är livsviktig – när hanteringen av det okända tar all kraft – är inte en självklarhet. Dock är det en livsviktig förmåga för organisationens överlevnad!

På workshopen fick deltagarna tillfälle att dels prova på metoder från området Business Continuity Management (BCM) samt även diskutera igenom de utmaningar som finns kring implementering.
– Hur skapar man livskraftiga mervärden för organisationen istället för ytterligare ok för redan ansträngda chefer?
– Hur skaffar man sig kvantifierade beslutsunderlag för lösningar som säkrar förmåga att upprätthålla kontinuitet?
Dessa och andra frågor behandlades under workshopens 4 timmar.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och din organisation? Kontakta oss här för en timmas fri konsultation.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: