Samhällssäkerhet genom samverkan i partnerskap

Pierre Wettergren har sen november 2007 anlitats som expert i utveckling av internationella standarder inom området samhällssäkerhet. Här nedan delar Pierre med sig av insikter från det utvecklingsarbetet.

Artikeln publicerades i Continuity Magazine, Oktober 2010 och beskriver hur samverkan kan avtalas och partnerskap kring gemensamma intressen ingås i syfte att stärka samhällets resiliens.

Arbetet i den tekniska kommittén publicerades sen i Samhällssäkerhet – Vägledning för att upprätta privat-offentlig samverkan (ISO 22397:2014).

I kommittén hade Utvecklingsprojekt Privat-Offentlig Samverkan (UPOS) stor påverkan. Ett projekt lett av Pierre och som involverade åtta kommuner i Stockholms-regionen, med Energimyndigheten som uppdragsgivare, samt flera nationella och regionala energibolag. Fokus var att öka resiliens i samhället avseende avbrott och störningar i elförsörjningen.

Fotnot: 5G Continuity AB var företagets namn när det grundades 2009. Val av namn är kopplat till Pierres erfarenheter från kontinuitetshantering och insikter om tillämpningsområdets utveckling mot organisatorisk resiliens, dvs 5:e Generationen av Kontinuitetshantering.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: