Samverkan – Längst fram i den givande och tagande vården

GDSS – Group Decision Support System – nya digitala sätt att samverka revolutionerar hur vårdgivare och vårdtagare tillsammans genererar, utvecklar och konvergerar banbrytande idéer.

Några som redan ökat kraften i sin kollaborativa samverkan mellan vårdtagare och vårdgivare är North East Essex – Clinical Commissioning Group!

NHS (National Healthcare Services) i Storbritannien har nyligen genomgått en omfattande omstrukturering som syftar till att ge läkare och andra yrkesverksamma inom sjukvården större inflytande i hur vården tillhandahålls. GDSS har varit ett viktigt verktyg i att skapa en demokratisk och inkluderande process för denna förändring.

North East Essex

Clinical Commissioning Group

Under 2012 genomförde NHS massiva förändringar inom sjukvården. En av dessa förändringar var införandet av Clinical Commissioning Group’s (CCG’s) som är grupper bestående av alla allmänläkarna inom en region (vårdområde). Tanken med CCG:er är att ge läkarna en starkare röst i hur vården görs tillgänglig och den skall skapa starkare partnerskap mellan läkare, patienter och samhället.

Realise Europe Ltd, en medlemsorganisation i Clever Collaboration Group Europe, fick i uppdrag att utveckla samverkansprocessen hos CCG North East Essex. I denna video hör vi förtroendevalda i detta CCG diskutera hur användning av GDSS (MeetingSphere) har hjälpt dem att öka engagemanget och samverkan med alla berörda i och utanför organisationen.

En av utmaningarna man löst var att etablera dialog och samverkan med upptagna full-belagda läkare, som sällan eller aldrig har tid till reflektion och verksamhetsutveckling.

Toppstyrd byts mot Samstyrd verksamhet

Genom fler synpunkter och idéer från allmän-läkarna har man nu beslutsunderlag för utveckling och förändring grundade på samverkansdialoger i GDSS.

Patientdialoger påverkar utvecklingen

GDSS används också i dialogen med patienter och patientgrupper för att genom delaktighet och samverkan stärka relationen till dessa och bygga en positiv argumentation för förändring.

Har ni också behov av effektiv samverkan?

Har ni behov av stöd för att genomföra möten, workshopar, grupputvecklingar, fokusgrupper med deltagare från vilken plats som helst i världen, så är ni välkomna att kontakta oss.

Är ni nyfikna på vad ett “GDSS – Group Decision Support System” är och vilka områden man med fördel använder GDSS så går det också bra att höra av sig för ett samtal om hur det kan se ut för att lösa era behov.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: