Visselblåsartjänst – En del av Järfälla kommuns strategi

“Järfälla kommun vill vara en attraktiv och modern arbetsgivare där medarbetare alltid skall kunna medverka till kommunens utveckling.

Att införa en visselblåsar-tjänst är en del av vårt strategiska arbete att bli regionens mest attraktiva arbetsgivare inom offentlig sektor.”

Ola Brandell, HR Chef uttalar sig om kommunens visselblåsningstjänst

Järfälla kommun

Järfälla kommun, en modern kommun som har mycket att erbjuda: bra service, ett bra företagsklimat, vacker natur och närhet till Mälaren. Man satsar nu framåt på att också vara en attraktiv arbetsgivare. Att satsa på sina medarbetare och erbjuda visselblåsartjänst är då ytterligare steg på inslagen väg mot ökad medverkan för kommunens anställda. Kommunen anlitade då Clever Collaboration Group (CCG).

Varför Clever Collaboration Group?

CCG fick 2013 utmärkelsen Årets Säkerhetskonsult, är sedan 2007 engagerade som experter i utveckling av internationella standarder inom ISO Samhällsäkerhet, idag rankade topp 3 i världen inom kontinuitetshantering av Business Continuity Institute (BCI).

CCG har projektlett implementering, samt står för det kollaborativa stödet för snabb och effektiv samverkan och anlitas i rollen extern utredare som stöd i åtgärdshantering när ärenden kommer in.

Projektet har varit mycket kostnadseffektivt tack vare användning av samverkansplattform och eget arbete av kommunen med support från CCG. Från ”Kick off” i januari till ”Go Live” i maj har projektet endast behövt två halvdags-workshops på plats i Järfälla. I övrigt har arbetet genomförts virtuellt.

Pierre Wettergren, VD

”Det är ett antal byggstenar som med lyckat resultat genomförts under implementeringen utifrån kundens nuläge och behov.

Det vi gått igenom är behoven av: Intressentanalys och kommunikationsplan, process-beskrivningar / vägledningar / instruktioner / web-sidor, medarbetardialog kring utformning / införande, värdegrund, och avslutningsvis Valideringstestning.”

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: