Lyckad Miljöplanering tack vare Workshop Wizard från CCG

Miljöplanering Arbetsförmedlingen

Dilemma

Under våren 2018 hade Arbetsförmedlingens centrala miljöplaneringsarbete gått i cirklar utan att komma framåt. Mycket tack vare att man arbetat i arbetsgruppen med deltagande representation av både chefer från olika nivåer och medarbetare tillsammans vilket då lett till att diskussioner påverkats av närvarande hierarkiska skillnader, av olika synsätt på frågorna, och därmed blev känsliga frågor ofta hängande eller framflyttade och man tog därmed inga steg framåt med planeringen av kommande års miljöarbete.

Workshop Wizard

Eftersom CCG redan fanns i huset engagerad för att utveckla AFs ledningssystem och man hade fått kännedom om CCGs förmåga att leda workshopar effektivt med stöd av samverkanslösning MeetingSphere, så fick CCG en förfrågan om vi kunde tänka oss att facilitera en planeringsworkshop. Vi tackade ja.

Syfte & mål

Arbetsgruppen behövde fastställa vilka målområden och delmål man behöver för att nå myndighetens målbild för 2021. Man behövde således landa i en prioriterad plan med aktiviteter ansvarsfördelad och kopplade till mål och delmål.

Det som man inte löst på 3 månaders möten löste CCG på en halvdags workshop.

 

Feedback från gruppen

Reflektioner från deltagare

De nyttor jag ser med MeetingSphere är:

  • Demokratiskt, alla får möjlighet att yttra sig och man påverkas inte av andra
  • Enkelt att ta till sig rent tekniskt
  • Bra att vi inte alla måste sitta fysiskt i  samma rum
  • Allt samlat på ett och samma ställe
  • Tidsbesparande då man inte måste fota av och samla alla lappar för att sedan sitta och renskriva detta
  • Möjlighet att kunna öppna upp forumet några dagar i förväg (asynkront arbete)

Gun Lange, Miljöstrateg Arbetsförmedlingen | Förvaltningsavdelningens stab

 

Tack vare vår “Workshop Wizard” fick vi ökad samsyn och höll fokus på målet!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: