Årets stora Dunrossdag ägde rum på Arken i Göteborg. 220 idrottsledare och styrelseledamöter från över 100 idrottsföreningar kom från när och fjärran. Årets tema var Starka barn och Hur stärker vi barns självkänsla och självförtroende? Angeläget tema för att få barn att må bättre och gärna stanna längre inom idrotten. Idag är medelåldern när barn slutar med idrott – 11 år.

Återigen fick vi på Clever Collaboration vara med och leda den gigantiska workshopen under eftermiddagen. Men vi tar det från början! Spännande talare var bara förnamnet.

På lördagskväll fick alla möta ”Gud”,
det vill säga Torbjörn Nilsson!
Det var en stor upplevelse
även för dem som inte är troende, på fotboll!

Torbjörn Nilsson går fortfarande under namnet Gud, vare sig han gillar det eller ej. Under kvällen berättade han om sina erfarenheter som tränare och glimtar från sitt liv som fotbollsproffs. Torbjörn har en arbetsmodell som han använder: ”Vägen till mål” och det handlar om att komma till arbetsglädje, harmoni och att det genererar framgång. De olika stegen är:

 1. Trygghet och Tillhörighet- alla hittar sina roller
 2. Opposition och Konflikt- hittar en modell för rättvisefrågor och arbetsmoral
 3. Struktur och Tillit- alla förstår sin roll och tar ansvar
 4. Arbete och Produktivitet- alla jobbar åt samma håll men utifrån sina kvalitéer.

På söndagen inleder Jan Juhlin från stiftelsen Dunross med att berätta om varför och hur de jobbar med att stötta barn och ungdomslagidrotten i Sverige. Ett fantastiskt initiativ för att stötta med så mycket mer än medel till föreningar.

Johan Örtendahl från Omtanken J&M, pratar om Hur kan vi skapa självkänsla och självförtroende? Han utgår från glädje i sin coachning när han jobbar med företag, elitidrottare och bredd-idrott för att få dem att utvecklas och höja sina prestationer. Vi fick lite smakprov på det men framförallt fick vi tänka till kring myter och floskler inom idrotten.

Varför toppar vi lagen?
Är det viktigt att vinna?
I så fall, varför och för vem?

Vad har vi för ansvar som ledare/idrottsförening för att skapa en bra miljö för barn att utvecklas i? Skilj på resultat och prestation! Skilj på det de gör och det de är! Ska man ge upp om man inte klarar uppgiften på fem gånger? Vilken roll har bemötandet? Hur viktigt är ett: Hej, kul att se dig! Det kan vara så att, för just det barnet så är träningen det enda tillfället när hen blir sedd! Då är: Hej, kul att se dig! hela skillnaden för det barnet!

Serena Mon de Vienne från retorikbyrån Snacka snyggt, tar oss med på en vindlande föreläsning om Hur vi språkligt kan stärka barns självkänsla! Hon är en krigare mot psykisk ohälsa och berättar om hur hennes dåliga självkänsla när hon var ung gjorde att hon fick återkommande depressioner. Tills hon förstod hur det hängde ihop och började göra saker som stärkte sin självkänsla. Serena engagerar och utmanar alla att tänka till om hur vi själva pratar. Nästan alla kör med komplimanger som: Bra gjort! Härligt! Snyggt! Du är bäst! Du är duktig! Dessa uttryck bygger INTE självkänsla, snarare tvärtom! De är bara ett uttryck på hur den som säger det, värderar situationen.

Serenas metod för att stärka barns självkänsla är:

 1. Observeration – Idag sprang du snabbt! Idag såg du glad/ledsen ut!
 2. Repetion – Jag ser… Du sa att …
 3. Fråga – Hur kändes det för dig?

Då möter man barnet och bekräftar. Detta är viktigt för att bygga barn som mår bra och vet att de duger som de är, oavsett hur det går på matchen!

Kort om Självkänsla och Självförtroende

Självkänsla är den grundkänsla du har inför din egen person. Det handlar om hur du värderar dig själv. Om du har en stabil självkänsla känner du oftast att du duger bra som du är. Du har en inre känsla av att vara accepterad. Självkänslan har väldigt lite att göra med vad du klarar av att göra. Den berörs inte heller så mycket av om du får bekräftelse på dina handlingar och prestationer.

Att ha bra självförtroende handlar om hur bra du tror att du kan klara av olika saker. Men bra självförtroende behöver inte innebära att du också har en stabil självkänsla. Du kan ha olika bra självförtroende i olika situationer. Men du kan också ha ett allmänt bra självförtroende. 

På eftermiddagen är det dags för oss på Clever Collaboration att ta vid och förvalta vad Johan och Serena talat om tidigare. Vi har riggat 22 bord med datorer och startar upp en workshop för att fånga upp tankar, idéer, problem och lösningar från 220 personer i realtid. Tack vare den digitala mötesplattformen MeetingSphere kan vi processa och ta hand om en stor mängd information på ett effektivt sätt.

Alla deltagare är aktiva men en person skriver ner vad gruppen kommer fram till. Sen får alla grupper rösta fram vilka idéer av allas förslag som de vill gå vidare med. Tempot är högt och sorlet visar att alla är engagerade. I det sista passet väljer varje grupp vilka av de åtta förslag, som rankats högst, som de vill jobba vidare med. Då djupdyker de tillsammans och tar tillvara allas kunskap i gruppen för att utveckla idén till en konkret handlingsplan att ta med sig hem till sin förening. Allt som skrivits under workshopen sparas och blir till en rapport som genereras automatiskt när man slår ihop datorn. Effektivt och med fokus på att ge föreningarna verktyg att jobba med, på riktigt!

Vi tackar Stiftelsen Dunross, Johan Örtendahl och Serena Mon De Vienna för ett gott samarbete under Dunrossdagen 2018!

/ Maria Larsson, Pierre Wettergren, Helen Knutsson, Sara Wettergren, Max Wettergren och Thomas Johannesson

Stiftelsen Dunross & Co’s regler för idrottsföreningar:

 • Ingen form av så kallad toppning ska ske inom barnidrott till och med tolv år. Med toppning avses i detta fall uppdelning av spelare under match och träning baserat på kunnande och/eller mognad.
 • I äldre åldersklasser kan uppdelning under match och träning baserat på träningsflit och kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.
 • Föreningen ska aktivt arbeta för att ge barn och ungdomar förutsättningar och möjligheter att utvecklas utifrån den egna kompetensen.
 • Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge barn- och ungdomar en positiv relation till idrotten.
 • Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme under aktiviteter i föreningens regi.
 • Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.
 • Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
 • Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
 • Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom föreningens lag.
 • Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens ledare och som ledarna följer i sitt arbete med barn- och ungdomar.