Vi har under våren 2019 skapat en ny hemsida som vi vill ska ge en bra bild över vår verksamhet. Vi arbetar brett inom både samhällsutveckling och verksamhetsutveckling. Vi är samtidigt stolta över det vi kallar våra Demokreativa tjänster. Att med hjälp av våra digitala tjänster och hjälpmedel skapa förutsättningar för långsiktigt hållbar förändring i linje med våra värderingar är fantastiskt.

Vi på CCG ser oss som konsulter med superkrafter.

Snabbare, bättre och effektivare.

Här på vår nyhetsdel på hemsidan kommer vi att löpande berätta mer om våra arbetssätt och uppdrag. Välkommen till oss på CCG. Vi vill bli din partner för framgång.