Har ni tillräckliga arbetsmiljökunskaper för att kunna förbättra säkerhet och trivsel på arbetsplatsen? Vet du vilka lagar och regler som gäller? Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, och du får veta hur ni genomför arbetsmiljöförbättringar i er organisation. Att jobba med arbetsmiljöfrågor handlar till stor del om att hitta risker och förebygga dem, och det fungerar bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans. Det finns ett tydligt samband mellan bra arbetsmiljö och goda resultat för verksamheten.

Utbildningen vänder sig till chefer, skyddsombud och andra som behöver lära sig arbetsmiljö från grunden. Vi varvar föreläsningar med övningar, grupparbeten, diskussioner och reflektioner kring egna erfarenheter. Du får med dig konkreta verktyg – och kan naturligtvis också ställa egna frågor. Efter utbildningen ska du känna dig trygg med att du har grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker, hur man arbetar förebyggande, hur du söker reda på rätt information och vad samverkan innebär. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

CCG är så stolta och glada att vi från och med nu kan erbjuda denna kvalitetssäkrade utbildning på tre dagar till våra kunder. BAM- Bättre arbetsmiljö grundutbildning har tagits fram av Svenskt Näringsliv , LO och PTK tillsammans med Prevent, som ägs av parterna.

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Den här utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper du behöver. Håll utkik under våren för våra öppna utbildningar alternativt kontakta vår konsult Carolin Wilhelm som är Diplomerad handledare i BAM- Bättre arbetsmiljö för ett samtal kring en företagsanpassad utbildning.

Carolin Wilhelm, carolin.wilhelm@ccgeurope.com, 0735- 07 35 37

Carolin Wilhelm är erfaren och uppskattad kunskapsförmedlare och handledare inom området Hälsa och Arbetsmiljö. Deltagare på Carolins utbildningar ger ofta feedback på att hon är en glädjespridare, lyhörd, pedagogisk och har hög kompetens inom området.