Clever Digifika 3 Maria Larsson: Våld i nära relation! Hur kan arbetsplatsen hjälpa?

Arbetsplatsen kan vara den enda våldsfria zonen för den som lever med våld i nära relation! Den globala pandemin covid-19 gör att fler är hemma och då eskalerar våldet för redan utsatta. Även nya fall uppkommer eftersom den psykiska påfrestningen blir stor av att vara hemma så mycket.

Maria Larsson, Clever Collaboration Group AB, är gästtalare på dagens öppna Clever Digifika. Ämnet är svårt men viktigt. Kunskap kan rädda liv!

Det är vanligt att man inte själv förstår att man är utsatt för våld eftersom våldet ofta trappas upp långsamt, från att vara väldigt subtilt till att eskalera. Varje steg blir det nya normala och det kallas för normalisering. Inte sällan blir man medberoende och skyddar den som gör illa på olika sätt. Det positiva med covid -19 är att frågan har kommit på agendan och debatten tagit fart kring hur många människor som är utsatta för våld i nära och hur myndigheterna som bör vara de som stöttar ofta stjälper mer än de hjälper.

Våld i nära ser nästan aldrig ut på det sätt
som media skriver om det.
Var uppmärksam och omtänksam!

Här är några tips från Maria och deltagarna på digifikan på vad arbetsplatsen kan göra för att arbeta med våld i nära relation:

  • Öka kunskapen hos HR, chefer och medarbetare kring hur våld i nära relation fungerar, vilka signaler man kan vara uppmärksam på och hur man ska bete sig och vad man ska undvika att göra. AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö ger arbetsgivaren ett långtgående ansvar och även möjlighet att hjälpa medarbetare även med en destruktiv hemmamiljö.
  • Våga närma dig en kollega som visar signaler på psykisk ohälsa och utsatthet när det är tryggt att prata med personen. Undvik att ta samtalet på telefon eller videosamtal då du inte vet vem som mer lyssnar. Du kan till exempel berätta om de observationer du gjort och fråga hur personen mår. Undvik att kritisera potentiell förövare utan fokusera på den som är utsatt.
  • Arbeta med att utveckla strukturen (policies, riktlinjer, rekommendationer) i verksamheten som ligger till grund för att kunna utveckla kulturen (beteenden) när det kommer till att upptäcka våld i nära och arbeta med det på ett klokt och omtänksamt sätt.

Maria avslutar med att dela med sig av vad hon vill se ska hända framöver och hur hon kan bidra. Där hon ser att myndigheter ofta inte har tydliga riktlinjer och att de inte gör rätt saker utan istället förvärrar situationen och medverkar till att våldet eskalerar eller förlängs. Så en fortsatt utveckling av myndigheternas riktlinjer och kunskapshöjning står högt på Marias lista, något hon gärna bidrar med framöver.

Vill du ha kontakt med Maria Larsson når du henne på LinkedIn eller på e-post maria.larsson@ccgeurope.com.

Kommentar till bilden: Maria tog på sig en brudklänning och sina favorit cowboyboots, sminkade en blåtira och gick på bokmässan i Göteborg för några år sedan för att väcka tankar kring våld i nära. När blir lycka olycka?

Tips på länkar

Nationellt centrum för kvinnofrid har en gratis webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. De har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige.

Kommande Clever Digifika med tema och gästföreläsare:

Onsdag 10 juni kl 10.00
Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson, 2bSec

Onsdag 24 juni kl 10.00
Transformation Rwanda– ett samtal om socialt, kommersiellt och hållbart entrepenörskap i Rwanda med Ola Ekman ()

Onsdag 8 juli kl 10.00
Går jag till jobbet för att jag vill eller måste? – Ett samtal om medarbetarengagemang med Thomas Larsson, EQonsulting

Onsdag 22 juli kl 10.00
Smygmeditera dig pigg på jobbet! – ett samtal med yogalärare och fd Polis Helen Persson, Föreningen Yogafamiljen

Onsdag 19 augusti kl 10.00
Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter med Jan Winroth (Högskolan Väst och Institutet för stressmedicin)

Onsdag 2 september kl 10.00
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg, Chalmers University of Technology


Här är länken som vi använder Zoomlänk till Clever Digifika, varannan onsdag kl 10. Om du har facebook så kan du anmäla ditt intresse till vårt event Clever Digifika så får du påminnelser när det är dags.

Vi ses på nästa digifika!
Allt gott! / CCG- teamet

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: