Clever Digifika 5 Ola Ekman: Ubuntu- Jag är för att vi är!

Vi lever inte bara för oss själva! I Sverige är jaget det viktigaste. I Rwanda är det laget före jaget som gäller! Värdering är den viktigaste faktorn för att utveckla ett samhälle, oavsett var i världen det är. Om man bara kör sitt eget race utan att ta hänsyn till miljö, social och ekonomiska förutsättningar i samhället runt dig så bidrar man inte till en positiv utvecklning.

Ola Ekman var dagens digifika gäst och berättade om entreprenörskap som med mycket små resurser kan ge stora resultat för ett samhälle. Han har arbetat i bla Rwanda med att bygga upp utbildningar och stötta entreprenörskap. Exempelvis så har de utbildat långivare som ger små lån till företrädesvis kvinnor och som efter några år har lyft en hel by ur fattigdom.

På utbildningen Focus Businiess School lär man sig entreprenörskap utifrån värde och resurser. Den utbildningen finns i många länder och på många språk, nu senast på Farsi ett språk som talas i Iran.

För Ola är det viktigt med värdering och att arbete som läggs ner ska leda till något gott för många. Sydafrika och Rwanda har en historia med apartheid och folkmord, som fortfarande präglar befolkningen. Därför är läkning för ett helt samhälle en viktig aspekt som bör tas med i allt arbete som sker. Sanningskommissionen i Sydafrika visar på värdet med att sanningen kommer fram och att någon tar ansvar för sina handlingar.

Ola kallas också för The Space Captain på grund av att han fokuserar på utrymmet (space) emellan människor eller skeenden. Det är i det utrymmet det händer säger Ola Ekman!

Anmäl dig till kommande digifika på hello@ccgeurope.com . Vi behöver din email eftersom själva digifikan sker i ett Teams-möte. Du får då en möteskallelse där du kan klicka på länken för att ansluta kl 10 varannan onsdag.

/Vi ses på digifikan!

GDPR: Vi tar inga bilder på mötet och inget spelas in. Du väljer själv om du vill delta med din kamera på eller av. Andra mötesdelatagare kommer däremot att se din email i mötesinbjudan. Efteråt skriver vi en sammanfattning av mötet och publicerar efteråt på www.ccgeurope.com och våra sociala medier, men nämner inga deltagares namn.

Kommande digifika

Onsdag 8 juli kl 10.00
Går jag till jobbet för att jag vill eller måste? – Ett samtal om medarbetarengagemang med Thomas Larsson (EQonsulting)

Onsdag 22 juli kl 10.00
Smygmeditera dig pigg på jobbet – ett samtal med yogalärare och fd Polis Helen Persson (Föreningen Yogafamiljen)

Onsdag 19 augusti kl 10.00
Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter med Jan Winroth (Högskolan Väst och Institutet för stressmedicin)

Onsdag 2 september kl 10.00
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg (Chalmers University of Technology)

Onsdag 16 september kl 10.00
Arbetsmiljö som en del av verksamhetsplaneringen- hur myndigheten arbetar med strategiskt arbetsmiljöarbete med Nina Bengtsson (Arbetsförmedlingen)

Nya gäster

Har du ett tema inom Säkerhet och Arbetsmiljö du skulle vilja lyfta på Digifika har du möjlighet att bli inbjuden som gäst till oss. Hör i så fall av dig till carolin.wilhelm@ccgeurope.com.

Tidigare teman (klicka på länken för att läsa en sammanfattning)
Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson, 2bSec
Våld i nära relation! Hur kan arbetsplatsen hjälpa? med Maria Larsson , Clever Collaboration Group
Arbetsmiljöarbete från hemmakontoret med Carolin Wilhelm , Clever Collaboration Group
Risk- och konsekvensanalys i Coronas spår med Pierre Wettergren , Clever Collaboration Group

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: