Clever Digifika 8 Jan Wickenberg: Gott lärande bygger på trygghet

Vid vår Clever digifika 2 september lyssnade och diskuterade vi med dr Jan Wickenberg, innovatör och forskare kring produktutveckling inom kommunikation, lärande och den informella sidan av en organisation. Även nu universitetslektor på Chalmers. Jan berättade för oss om hur han forskat och jobbat kring ett problem som existerar på arbetsplatsen men ett problem som få känner till. Han sa:

”Om ett riktigt gott lärande ska blomma måste man känna sig säker, man ska inte exponeras för någon man fruktar kan döma en.”

– dr Jan Wickenberg

Han förklarade att på en arbetsplats finns ofta outnyttjad potential till lärande. En potential som i vissa fall chefen eller arbetstagarna inte är medvetna om.

Jan började forska kring problemet under sin tid på AstraZeneca. Utifrån Chris Argyris forskning och teorier tog han fram metoden COCOA för att öka kreativiteten och lärandet i produktutvecklings- och förändringsprojekt. Metoden är en variant av en sedvanlig projektgranskning, men skiljer sig dels genom att fokusera på sådant man vanligen inte talar om och dels genom att det inte skrivs någon granskningsrapport. COCOA innebär att man intervjuar projektledare i ett företag med löftet att inte berätta vad som sägs under intervjun för deras chefer. Med tilliten och frånvaro av press kommer osagda saker upp till ytan som inte sägs när chefen är på plats. Saker som bara sägs i ”organisationens skuggor” som Jan beskriver det i sin avhandling.

Den här metoden kom att bli uppskattad av projektledarna, och påvisade att lärandet blev bättre när projektledarna känner mindre press på jobbet och dess chef inte är lika inblandad i projekt, jobb osv. Även om projekten gav tummen upp för metoden fanns det chefer som inte uppskattade att projektgranskningar genomfördes utan att tillföra cheferna resultaten. Enkelt uttryckt var metoden inte tillräckligt legitim för intressentgruppen ’chefer’.

Erfarenheterna från COCOA tog Jan tillvara när han senare tillsammans med CCG:s VD Pierre Wettergren fram en ny metod för Business Continuity Management på AstraZeneca. BCM-metoden använder sig av samma mekanismer som COCOA för att få reda på vad som sker ”i skuggorna” men ser också till att tillfredsställa chefernas intresse av kontroll. Metoden blev framgångsrik och används av flera bolag. Den har också demonstrerats för Krisberedskapsmyndigheten, den myndighet som vid denna tid ansvarade för att hjälpa övriga myndigheter med sin krisberedskap.

Tankegodset bakom BCM-metoden finns beskriven i den akademiska artikeln Trade-offs between efficiency and legitimacy when implementing a large change program at the middle management level.

Deltagarna fick se bilden som Jan hade som omslag på sin avhandling:

Exploring the Shadows of Project Management – Jan Wickenberg

Bilden beskriver det politiska spelet som sker i organisationer. När chefen närvarar och ”maktens strålkastare” lyser på oss så händer det lätt att vi beter oss annorlunda, ”skärper till oss” och blir onaturliga jämfört med i normalläget när chefen är längre bort. Detta gör det svårt för chefer att veta precis vad som försiggår i organisationen. Det är i skuggorna som mycket av livet i organisationen finns och det på gott och ont, säger Jan. I sin avhandling redovisar han vad en chef behöver veta för att kunna observera vad som sker i skuggorna utan att det onaturliga beteendet uppstår.

“Det är i skuggorna som mycket av livet i organisationen finns och det på gott och ont.”

– Dr Jan Wickenberg

Clever Collaboration Group tackar Jan för denna informativa och intressanta digifika. Han pratar om saker som de flesta inte är medvetna om eller vågar prata om. Hans upplysande berättelse kring hans forskning gjorde att deltagarna på digifikan spetsade öronen och kom med flera frågor och blev väldigt intresserade. Riktigt kul! Stort tack!

Varannan onsdag kl 10 är det öppen digifika med oss på Clever Collaboration Group. Du fixar egen fika vi bjuder på en stunds samvaro tillsammans med ett tema och en gäst som berättar om något inom området arbetsliv, hälsa och arbetsmiljö. Det går bra att ställa frågor och reflektera via chatten eller live när det finns utrymme.

Anmäl dig genom att skicka e-post till hello@ccgeurope.com. Vi skickar en mötesinbjudan med länk till Teams möte strax innan.

Teman Hösten 2020

Onsdag 16 september kl 10.00
Arbetsmiljö som en del av verksamhetsplaneringen- hur myndigheten arbetar med strategiskt arbetsmiljöarbete med Nina Bengtsson (Arbetsförmedlingen)

Onsdag 30 september kl 10.00
A piece of the boardroom pie – ett samtal om vad som driver styrelsers engagemang i hälsa- och arbetsmiljöfrågor med dr Caroline Lornudd (Lornudd Consulting AB, Karolinska Institutet)

Onsdag 14 oktober kl 10.00-10.30
Combating sexual haressment – a conversation about research on sexual haressment in Bosnia and Herzegovina with J.D. Lejla Gacanica (This Clever Digifika will be in english.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: