Förändringsledarskap vid digitalisering

Högskolan Väst har tillsammans med Clever Collaboration Group Europe AB i uppdrag av Göteborgsregionen att under 2020-2021 anordna utbildning “Förändringsledarskap vid digitalisering” under fyra dagar för enhetschefer, samordnare och lokala projektledare. Utbildningen är en av pusselbitarna i projekt Modig.

Projekt Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen (GR) tillsammans med sju av kommunerna: Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. GR har tillsammans med kommunerna fått EU-medel för att stärka kompetensen när det gäller digitalisering hos medarbetare och chefer. Målen med projektet är:

  • Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
  • Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Anledningen till att projekt Modig startades handlar om att vi står inför flera utmaningar:

  1. Välfärdsutmaningen – att klara servicenivån med färre resurser. Kraven ökar på medarbetare och chefer, kunskapen om digitalisering är låg bland vård- och omsorgspersonal med mera.
  2. Kompetensutveckling och personalförsörjning: Till exempel söker sig färre till vård- och omsorgsyrken, sjuktalen är höga och personalomsättningen är hög.
  3. Ledarskap och strategi: Chefsnätverken på GR har initierat projektet eftersom det finns behov av tydligt och modigt ledarskap för att ta sig an digitaliseringen.

Film från Göteborgsregionen om hur utbildning av digitaliseringsombud gått till.

Utbildningen är den första som utförs i konstellationen Healthy Workplace Sweden som är ett initiativ mellan näringsliv och akademin som syftar till att stödja organisationer att arbeta processinriktat med hälsa- och arbetsmiljö utifrån ett främjande helhetsperspektiv för att stärka de mänskliga och organisatoriska resurserna utifrån WHO:s Healthy Workplace – a model for action (2010).

Utbildarna: Jan Karlsson (Högskolan i Halmstad), Thomas Larsson (EQonsulting), Jan Winroth (Högskolan Väst)och Carolin Wilhelm (CCG)
är samtliga deltagare i initiativet Healthy Workplace Sweden.

Läs inbjudan till utbildningen “Förändringsledarskap vid digitalisering” här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: