Healthy Workplace Sweden bildar bolag!

PRESSRELEASE 2020-12-09

I december 2019 samlades sex personer i ett litet konferensrum i Göteborg för att tillsammans fundera hur man med gemensamma krafter skulle kunna flytta fram positionerna för WHO:s Healthy Workplace – a model for action (WHO, 2010) i Sverige. Under ett års tid har gruppen utvecklat WHO-modellen med ett svenskt innehåll och grunden i aktuell och internationell arbetslivsforskning. Med sin utgångspunkt i Västsverige är det nybildade bolaget med sina kompletterande kompetenser samt fokus på främjande arbetsmiljöarbete unikt i sitt slag.

Healthy Workplace Sweden har en värdegrund som bygger på socialt företagande vilket innebär att bolaget strävar efter att bidra till inkludering och hållbarhet i samhället. Det mesta av överskottet kommer gå tillbaka till verksamheten och medel kommer användas för att maximera samhällsnytta.

Healthy Workplace Sweden bidrag till samhället blir i första hand att fokusera på att utveckla och sprida det främjande perspektivet inom systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån idé – teori – praktik kopplat till modellen. Vad är organisationens historia – nuläge – önskade läge och hur ser det ut när både medarbetare och organisation mår bra, håller över tid och når sina mål?

Hela initiativet med Healthy Workplace Sweden grundar sig i en gemensam värdegrund där vi väljer att fokusera på det som fungerar och det som behöver bibehållas och utvecklas, även i tider av starka utmaningar på många olika plan som vi upplever just nu med pandemin. Det är många härliga kollegor därute som varit bidragande till att vi är där vi är idag. Det är små och större pusselbitar som lagts över många års tid som nu gör att vi tar det här steget att bilda bolag. Healthy Workplace Sweden kommer fortsätta expandera sitt nätverk för att vi tillsammans ska kunna fortsätta arbeta för att utveckla hälsosamma arbetsplatser i Sverige utifrån den globala modellen Healthy Workplace -a model for action.”

Carolin Wilhelm, Interim VD Healthy Workplace Sweden.
Healthy Workplace Sweden stödjer organisationer att arbeta processinriktat med hälsa- och arbetsmiljö utifrån ett främjande helhetsperspektiv för att stärka de mänskliga och organisatoriska förmågorna.
Från vänster:
Pierre Wettergren, Jan Karlsson, Maria Larsson, Thomas Larsson, Jan Winroth, Carolin Wilhelm

Healthy Workplace Sweden har tagit fram en svensk modell för Healthy Workplace – a model for action och erbjuder i samarbete med Högskolan Väst under våren en 7,5 p distanskurs i ”Organisatorisk och Social arbetsmiljö 2 – Healthy Workplace” som bygger på modellens olika delar. Genom Högskolan Väst har gruppen ett gemensamt uppdrag för Göteborgsregionens ESF-projekt Modig i utbildningen ”Förändringsledarskap vid digitalisering” som avslutas i januari. Därtill har en process för Healthy Workplace validering utvecklats för organisationer som vill kvalitetssäkra sitt arbete mot modellen.

Jag ser fram emot att tillsammans lansera en vidareutvecklad svensk variant på Healthy Workplace – a model for action.

Jan Karlsson, Ägare och styrelseledamot Healthy Workplace Sweden

Healthy Workplace är en hälsomedveten organisation där organisationen och dess medarbetare mår bra och fungerar över tid – där det finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och de krav som ställs – och för att kunna förverkliga organisationens mål.

I ett Healthy Workplace samarbetar ledning och medarbetare i en systematisk förbättringsprocess för att skydda och främja hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda, arbetsplatsens- och organisationens framtida hållbarhet genom att systematiskt arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor inom:

  • Den fysiska arbetsmiljön
  • Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • De personliga resurserna och upplevda arbetsmiljön
  • Den digitala arbetsmiljön
  • Samhällsengagemang

Ägare för det nybildade aktiebolaget är Jan Winroth, Jan Karlsson, EQonsulting AB (Ägare/VD Thomas Larsson) och Clever Collaboration Group Europe AB (Ägare/VD Pierre Wettergren) där samtliga parter är representerade i styrelsen. Thomas Larsson kommer starta i uppdraget som bolagets styrelseordförande och Carolin Wilhelm lånas ut av Clever Collaboration Group som interim VD.

Det inspirerande att vara med och grunda ett bolag tillsammans med så kompetenta kompanjoner. Vi kompletterar varandras kompetensområden och kommer skapa magiska resultat för våra kunder.”

Thomas Larsson, Ägare och styrelseordförande Healthy Workplace Sweden

Vill du följa utvecklingen av Healthy Workplace Sweden kan du hitta bolaget på LinkedIn och Facebook.

För mer kontakt angående Healthy Workplace Sweden:

Carolin Wilhelm
Interim VD
carolin.wilhelm@ccgeurope.com
0735-07 35 37

1 thought on “Healthy Workplace Sweden bildar bolag!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: