BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning – Online

Kommande kursstarter 10 mars, 7 april och 4 maj – klassrum online

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Vi gör den Clever genom att köra en traditionell klassrumsutbildning helt online via digital plattform.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Kursen passar även för dig som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna:

  • Ha kännedom om arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftning, de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna samt avtalsfrågor
  • Ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
  • Ha kännedom om och förståelse för interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan
  • Ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med korta övningar och två längre grupparbeten som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman:

Dag 1 (två halvdagar) – Samverkan, regler och roller. Dag 2 – Upptäcka och hantera risker. Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.

För mer information om innehåll och upplägg går det bra att kontakta oss.

Investering

8 900 kr exkl moms / person inkl kursmaterial. Vi kan också köra företagsanpassade utbildningar.

Datum och anmälan

Tre dagars utbildning (dag 1 är delad två halvdagar) + en frivillig uppföljning på 2 timmar ca 2 månader efter utbildning på ett datum som deltagarna gemensamt bestämmer.

  • Kursstart 10 mars: 10-11/3 kl 8.30-12.30, 18/3 + 25/3 kl 8.30-16.30
  • Kursstart 7 april: 7-8 april kl 8.30-12.30, 15/4 + 22/4 kl 8.30-16.30
  • Kursstart 4 maj: 4-5/5 kl 8.30-12.30, 11/5 + 18/5 kl 8.30-16.30

Vi tar emot max 16 deltagare och utbildningen genomförs helt online med stöd av digitala plattformar. Anmälan sker via e-post till hello@ccgeurope.com.

Utbildare

Carolin Wilhelm är erfaren och uppskattad kunskapsförmedlare och handledare inom området Hälsa och Arbetsmiljö. Hon har sedan 2006 arbetat med hälsa- och arbetsmiljöfrågor som egenföretagare, konsult inom företagshälsa och konsult inom health & safety. Deltagare på Carolins utbildningar ger ofta feedback på att hon är en glädjespridare, lyhörd, pedagogisk och har hög kompetens inom området.

Helena Klingström Lundberg är diplomerad BAM-handledare med lång erfarenhet av ledarskap, utbildning och digitalt lärande. Med bakgrund inom IT och flera ledarroller startade hon Hariett AB 2010 och tagit fram utbildningar inom säkerhet, hälsa och social & organisatorisk arbetsmiljö. Med inställningen att enkelt är bäst och att ta tillvara på det som finns till hands lyckas hon göra mycket även av det lilla.

BAM Bättre arbetsmiljöutbildning – Online erbjuds i samarbete mellan Clever Collaboration Group Europe AB och Hariett AB.

Clever Collaboration Group (CCG) förändrar sättet att driva förändring. Genom nya beteendevetenskapligt grundade digitala lösningar flyttar vi fram upplevelsen om vad som är möjligt.
 
Hariett startade 2010 med en idé om att utbildning kan göra så mycket mer. Genom att ha ett genomarbetat tänk kring utbildning och lärande borde verksamheter kunna växa och öka både effektivitet och konkurrenskraft genom kunskap. Med en lång erfarenhet inom IT, e-Learning och som kursledare drog Helena 2010 igång Hariett AB.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EnglishSwedish
%d bloggers like this: