Utbildning: Förändringsledarskap vid digitalisering

Förändringsledarskap vid digitalisering

Under 4 heldagar eller 8 halvdagar utvecklar vi kunskaper och kompetens kring förändringsledning med fokus på digitalisering. Utbildningen leder till att chefer och skyddsombud får utveckla idé, teori och praktik kring digital arbetsmiljö samt hur man som chef och skyddsombud kan leda förändring och leda i förändring i samverkan kopplat till digitalisering utifrån ett hälso- och arbetsmiljöperspektiv.

Utbildningen kan ses som ett led i ambitionen att utveckla ett gemensamt språk kring för­ändringsarbete, ledarskap och ledning samt digitalisering kopplat till arbetsmiljö och hälsa i din verksamhet.

Denna utbildning ges som företagsanpassad utbildning i det fysiska eller det digitala klassrummet och anpassas i nära samarbete med din verksamhet.

Innehåll

Tema 1: Arbetsliv och hälsa kopplat till digital transformation

Tema 2: Förändringsarbete på olika systemnivåer: individ, grupp och organisation

Tema 3: Förändring och lärande – att skapa en lärande organisation

Tema 4: Att genomföra och driva ett förändrings – och utvecklingsarbete inom digital transformation

Utbildare

Jan Winroth, universitetslektor i pedagogik/hälsopromotion

Arbetar som universitetslektor på Högskolan Väst och på Institutet för stressmedicin (ISM) med en arbets-miljösatsning som görs i Västra Götalandsregionen. Arbetar också med uppdrag i samarbete med Jan Karls­son på Högskolan i Halmstad med frågor kring föränd­ringsledning, digital transformation, ledarskapsutveck­ling, arbetsmiljö och hälsa.

Har utbildat hälsovetare i nästan 30 år och parallellt arbetat med olika uppdrag i samarbete med kommuner och förvaltningar kring ledarskap, förändringsarbete och hälsofrågor.

Jan Karlsson, Fil. Dr. och universitets-lektor i pedagogik inriktning arbetsliv, Högskolan i Halmstad

Har en bakgrund som egen företagare och har arbetat med utbildning inom hälsa i närmare tjugo år. Han blev därefter forskare och har sedan sin disputation och avhandling på Lunds universitet arbetat på högskolan i Halmstad i tio år. Han var med om att starta och bygga upp hälsopedagogiskt program och är sedan snart sex år programansvarig. Hans forskningsbakgrund har genom­gående handlat om pedagogik, kompetensutveckling, lärprocesser och hälsa i arbetslivet. Han har under de senaste åren arbetat som forskningsledare och projekt­ledare för ett antal forskningsprojekt med inritkning på deltagarbaserad aktionsforskning.

Carolin Wilhelm, konsult

Arbetar som konsult på Clever Collaboration Group (CCG). Hon är uppskattad av kunder, partners och kollegor för sin förmåga till samarbete, att skapa struk­tur och finna kreativa lösningar. Hon arbetar utifrån ett möjlighetsorienterat och inkluderande förhållningssätt med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag, kontext och villkor, som i interaktion med människorna möjlig­gör att verksamhet och individer når sina mål.

Clever Collaboration Group (CCG) förändrar sättet människor arbetar tillsammans genom att frigöra den inneboende kraften hos organisationer för utveckling mot mer hållbara verksamheter och samhällen via digi­talt stöd, strategisk ledning, coachning och utbildning.

Thomas Larsson, konsult

Arbetar med digitala transformationer tillsammans med CCG Europe och Carolin Wilhelm. Driver det egna konsult bolaget EQonsulting AB.

Thomas har ett mångårigt förflutet som vd i bygg- och fastighetsbranschen, där hans fokus har varit att för­flytta bolag och medarbetare i olika förändringsprojekt. Som konsult arbetar han som mentor åt företagsled­ningar, verksamhetsutvecklare och startup-bolag. Han är även engagemangsambassadör via Hej Engagemang, där han arbetar med vad som driver respektive förhin­drar medarbetarnas engagemang och motivation.

Som volontäruppdrag arbetar han med förändrings­strategier på Göteborgs Stadsmission.

Kontakta oss för mer information

Referensuppdrag för Göteborgsregionen

Förändringsledarskap vid digitalisering

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: