Det ska vara lätt att göra rätt! – Arbetsmiljöarbete för små och medelstora företag

Som företagsledare i små- eller medelstort företag har du oerhört många bollar i luften. Det är lätt att arbetsmiljöarbetet hamnar i skymundan eftersom det finns många frågor som är högre prioriterade än att utforma en arbetsmiljöpolicy, gå genom checklistor och skyddsronder för att leta risker i arbetsmiljön. Komplicerat och svårarbetat upplever många. Och till vilken nytta, mer än att inte bryta lagen?

PreWoe är bolaget som har utvecklat en innovativ digital plattform som samlar alla delar inom systematiskt arbetsmiljöarbete på ett och samma ställe. PreWoe:s VD Per Lennartssons (vänster på bilden) motto är ”Det ska vara lätt att göra rätt!”. Med finansiering från Vinnova har PreWoe erhållit stöd för att anlita CCG:s arbetsmiljökonsulter med digitala superkrafter för att tillsammans utveckla plattformen och validera den mot kunderna.

Vi är mycket glada att inleda ett samarbete med CCG då de precis som vi har ett starkt engagemang för att hjälpa företag skapa en hållbar arbetsmiljö. CCG kommer bidra till Vinnovaprojektet med mycket erfarenhet och kompetens. Speciellt med att utveckla plattformen för stöd i det förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet, dvs rätta till problem, innan något har hänt och stärka arbetsmiljön mot ett önskat läge, berättar Per Lennartsson, VD PreWoe.

Samarbetet startar med att samtliga deltagare i CCG:s öppna arbetsmiljöutbildningar kommer få ett kostnadsfritt abonnemang på tre månader i PreWoes plattform och stöd från arbetsmiljökonsult att komma igång. Ett perfekt sätt att låta teori och praktik gå hand i hand.

I våra öppna utbildningar kommer ofta representanter från små och medelstora företag som precis fått upp ögonen för att börja arbeta systematiskt med arbetsmiljö. Under utbildningens gång får deltagarna ofta upp ögonen för att området både är brett och djupt och kraven på dokumentation när man är 10 anställda ökar kraftigt. Därför är det fantastiskt att även kunna erbjuda PreWoes plattform som ett komplett digitalt för systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär att våra kunder får en bas att utgå ifrån och vidareutveckla istället för att börja helt på 0, säger Carolin Wilhelm, seniorkonsult och affärsområdesansvarig Arbetsmiljö på CCG.

Är du också nyfiken på PreWoes plattform, läs mer här

Behöver ni också höja kunskaperna inom arbetsmiljö, läs om CCG:s arbetsmiljöutbildningar här

Du vet väl om att du kan söka stöd för arbetsmiljöutbildning från AFA-försäkring? Läs mer här

Work Environment Training in English – Online

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning – Online

Utbildning: Förändringsledarskap vid digitalisering

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

EnglishSwedish
%d bloggers like this: