Mer omsorg med digital teknik – Slutkonferens projekt Modig

Under två dryga år har Göteborgsregionens projekt Modig arbetat med att höja den digitala kompetensen hos baspersonal och chefer inom äldreomsorg och funktionshinder, och att ta fram en metod för långsiktigt arbetsplatslärande tillsammans med sju medverkande kommuner. Nu är det dags för slutkonferens 21 april för att sammanfatta projektet och ta del av de erfarenheter man gjort.

Konferensen kommer webbsändas och på programmet kl 11.40 hittar du Jan Winroth (lektor på Högskolan Väst och delägare/grundare Healthy WP Sweden AB) samt Carolin Wilhelm (seniorkonsult Clever Collaboration Group och VD Healthy WP Sweden AB). De kommer dela med sig av sina tankar kring de möjligheter och utmaningar som finns för enhetschefer idag kring Förändringsledarskap vid digitalisering som var en del av projektets delar.

Syftet med utbildningen Förändringsledarskap vid digitalisering var att utveckla kunskaper och kompetens för enhetschefer inom vård- och omsorg kring förändringsledning med fokus på digitalisering. Utbildningen kunde ses som ett led i ambitionen att utveckla ett gemensamt språk kring, förändringsarbete, ledarskap och ledning samt digitalisering kopplat till arbetsmiljö och hälsa.

Läs mer om slutkonferensen här och anmäl dig om du är förtroendevald, chef och medarbetare inom kommunal vård och omsorg, eller är intresserad av digital teknik inom vård och omsorg.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: