Rapport från slutkonferens projekt Modig

Modig är projektet som startades av Göteborgsregionen 2019 för att stärka omsorgspersonalens och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområde äldreomsorg och funktionshinder och ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande. Medverkande var sju kommuner och den 21 april hade Modig sin slutkonferens. Här kommer en kort sammanfattning från delar av konferensen.


Den digitala utvecklingen inom vård- och äldreomsorg har haft många utmaningar som ledde till utvecklingen av projekt Modig. De största upplevda hindren för verksamhetsutveckling genom digitalisering som uttrycktes av deltagarna på slutkonferensen var framför allt kompetens, kunskap, tid, pengar, ekonomi, ledarskap och ovilja.

Konferensdeltagarnas gemensamma “Apollolista”

Ordmolnet är enligt Patrik Sundström (Chief Digital Officer vid Sveriges kommuner och landsting) kommunernas gemensamma ”Apollolista”. Uttrycket Apollolista berättar Patrik kommer från den tid när man började prata om att åka till månen och torrt konstaterade att ”det där går aldrig” eftersom man upplevde att hindren var för många. Man bestämde sig för att undersöka vad det var för hinder, sätta upp dom på en lista och beta av dom ett i taget för att komma närmare att kunna landa på månen. Att skapa en Apollolista är ett sätt att hitta en väg framåt där det omöjliga kan bli möjligt.

Att rätt kompetens är en nödvändighet för att få till den verksamhetsutveckling man önskade genom digitalisering visste Göteborgsregionen när man började planera projekt Modig. Man förstod också att för att lyckas behöver man arbeta genom hela organisationen från medarbetarna, operativa chefer till strategiska chefer och upp till högsta ledning. Därför var det naturligt att man valde insatser och aktiviteter på samtliga nivåer.

Monica Wallström från Göteborgsregionen presenterar aktiviteter i projekt Modig

Monica Wallström (Projektledare i Göteborgsregionen) berättade hur man valde ut fem grupper som skulle bära projektarbetet.

”Vi vet genom studier av andra projekt att för att lyckas med att införa ett förändrat arbetssätt så behövs en stödjande organisation, ett kunnigt och effektivt ledarskap, och kompetens hos användarna.”

En av utbildningsinsatserna som genomfördes var “Förändringsledarskap vid digitalisering“, en fyra dagars utbildning för ca 100 enhetschefer under perioden september 20 – januari 21.

Chris Linde (Enhetschef i Härryda kommun) berättade om sin upplevelse av utbildningen:

”Den skapade ett mervärde och ett intresse på ett annat sätt. Man fick ju ihop helhetsbilden tänker jag. Dels om man pratar om engagemang, medverkan och påverkan från medarbetare upp till chefer och hela organisationen så skapar ju det en större förståelse. I alla fall hos mig, och i min ledningsgrupp också. Även en hel del intressanta och användbara instrument. Olika modeller, olika teorier som man kan ta del utav framöver. Och egna erfarenheter och upplevelser från dom som höll i utbildningen som berättade många bra och goda exempel. Jag tycker att den gav en hel del.”

Karin Westberg, Jan Winroth och Carolin Wilhelm samtalar om “Förändringledarskap – en nödvändig kompetens?”

I samtalet mellan Karin Westberg (utbildningsledare Göteborgsregionen) och två av de fyra utbildarna Jan Winroth (lektor Högskolan i Halmstad och grundare Healthy Workplace Sweden) och Carolin Wilhelm (seniorkonsult Clever Collaboration Group och VD Healthy Workplace Sweden) lyfte man olika hinder och möjligheter för ”Förändringsledarskap vid digitalisering”. En möjlighet som många på slutkonferensen var överens om var vikten av att kommunicera, inspirera och skapa motivation kring förändring. Carolin beskrev olika praktiska övningar som man genomförde i utbildningen för att ge cheferna verktyg som stöttade dem i att utföra utbildningens teoretiska del på hemmaplan:

”Möjligheter som finns därute är bland annat Sunt arbetslivs verktyg Digironden som vi har tittat på och som är ett fantastiskt verktyg, där man tar greppet ”Okej, vad tycker vi faktiskt fungerar bra?” Inte bara ta greppet att den digitala arbetsmiljön drabbar mig, utan att det kanske finns saker som är bra och som möjliggör i det digitala? Vad är en god digital arbetsmiljö? Vad är en digital arbetsmiljö? Vi kan faktiskt skapa en systematik där vi tillsammans jobbar mot ett mål.”

Jan beskrev vidare den generella utmaningen i att få en utbildning att leda till ett förändrat arbetssätt:

”Det gäller att hitta konkretiseringar så att det går att implementera och göra. Att ta kunskap och kompetens till att implementera och få det till att bli ett vardagsnära funktionellt arbete, det är den delen man måste jobba väldigt mycket med. Att utbilda är en sak, men att få det till praktiken är en annan sak.”

Lars Holmberg (seniorkonsult Sweco), som varit extern utvärderare för Projekt Modig och berättade om de slutsatser utvärderingen gjort kring utbildningen Förändringsledarskap vid digitalisering.

”Det cheferna uppskattade med utbildningen var att de fick en helt annan helhetsbild av vad det innebär med den här större strukturella förändringen, den digitala förändringen. Många av cheferna berättar att det hela tiden kommer nya och spännande tekniska lösningar men att foga in dom i en större berättelse har varit en ögonöppnare.”

Berättelsen om digitalisering har förändrats under utbildningen sa Lars.

”Man har kunnat enats om att det här är en stor utmaning och att man kunnat förhålla sig till den större berättelsen om digitalisering på ett mer positivt och framåtsträvande sätt. Och när den här berättelsen har förändrats har man genom utbildningen fått tillgång till bra verktyg och man har kunnat applicera dem direkt i den egna verksamheten.”

De verktyg som nämndes är bland annat verktyg för att leda och inte bara vara chef.

”Helt plötsligt har man fått fler verktyg för att leda genom den här utbildningen och kunna jobba med strukturella och strategiska beslut och det har många chefer upplevt som väldigt upplyftande och roligt. Kursen i förändringledning var verkligen ett verktyg att tänka mer som en ledare också i de här besluten.”

Om du är intresserad av att uppleva hela slutkonferensen för Projekt Modig och alla de insikter och erfarenheter som gjorts där kommer Göteborgsregionen dela med sig av den en begränsad tid i efterhand.

Är du intresserad av att veta mer om utbildningen Förändringsledarskap vid digitalisering och gänget som ligger bakom utbildningen hör av dig till följ Healthy Workplace Sweden på LinkedIn och Facebook.

Stort tack till Göteborgsregionen för ett oerhört proffsigt arrangemang och gott värdskap!

/ Carolin Wilhelm
VD Healthy Workplace Sweden
carolin.wilhelm@healthywp.se
0735-07 35 37

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: