Informationssäkerhet

Today we celebrate our dear Pierre Wettergren for achieving acknowledgement from Business Continuity Institute (BCI) for his longtime contributions to the BCM community. ”Pierre Wettergren has today, November 19th 2020, been recognised... ......Klicka här för att läsa mer!

”Kan man förbereda sig på det okända? Dagens situation sätter kontinuitetshantering på prov. Strategier kan behövas för hantering av stora personalbortfall, tapp av nyckelpersoner och för kritiska underleverantörer.” I... ......Klicka här för att läsa mer!

Högaktuell ettårig distansutbildning! Behovet av kompetens inom informationssäkerhet är mycket stort och ökar i takt med digitaliseringen. Speciellt efterfrågas personer som kan identifiera, analysera, hantera och utveckla verksamheters... ......Klicka här för att läsa mer!

Föreningen Göteborgs försvar bjöd på en intressant kväll den 15 oktober med mycket kompetenta föreläsare. Jag passade på att nätverka medan vi på Clever Collaboration Gruop AB, ansöker om att få starta utbildningen ”Beredskaps- och... ......Klicka här för att läsa mer!