Demokreativa tjänster

Demokreativitet på riktigt

På CCG har vi myntat uttrycket ”Demokreativa möten” vilket är ett ord som beskriver vårt arbetssätt. Det är sammansatt av orden demokrati och kreativitet. Vi kämpar mot tråkiga möten, långsamma arbetsflöden och slöseri med människors tid, färdigheter och ambitioner. Med hjälp av vårt digitala verktyg kan alla mötesdeltagares röster göra sig hörda vilket skapar ett demokratiskt och rättvist möte. Som konsulter ger vi dig och ditt team möjlighet att se saker tydligt, att komma fram till nya lösningar och anpassa er till den förändring som kan komma genom att tänka i nya kreativa banor.  Inom CCG menar vi att alla behov har en lösning!

CCG erbjuder även utbildningar i vårt digitala verktyg (Meeting Sphere) inom många områden såsom riskhantering, förändringsledning, föreningsutveckling, leverantörshantering och värdegrundsutveckling. Kurserna ger dig som mötesledare kunskap och verktyg inom Meeting Sphere och hjälper dig att planera och genomföra dina möten med ökad professionalitet och framgång. Vi hjälper er att analysera,  förändra och förenkla ert sätt att arbeta tillsammans!

CCG följer bland annat ”The Blue Ocean Strategy ” – en strategi för att skapa nya marknader där man är unik och gör konkurrenter irrelevanta. Med hjälp av Blue Ocean kan man skapa och fånga ny efterfrågan utan att behöva kompromissa mellan kostnad och fördel.

CCG för kreativa möten

CCGs digitala verktyg MeetingsSphere är ett ”outstanding” koncept för stora och små workshops. Glöm alla postit-lappar och dokumentation som blir liggande i blädderblocksrullar i veckor och sen tolkas i efterhand. CCG tillsammans med verktyget MeetingsSphere skapar en naturlig struktur till mötet, översiktligt och lättarbetat samt att dokumentationen är enkel och görs interaktivt. Den är dessutom ”collaborative” på riktigt speciellt i stora forum. ”

Hedvig Mossvall
Kvalitetschef/Utbildningschef
SJ

Kontakta oss idag

6 + 12 =