Digitala verktyg

För möten med kvalitet

CCG använder sig av flera enastående digitala verktyg i sitt arbete för att förbättra och utveckla organisationer. Dessa verktyg gör det möjligt att gå till botten med hur organisationen egentligen mår och vad som kan göras för att förbättra och effektivisera den. CCGs digitala verktyg går på djupet och hittar lösningar och förenklar arbetsmetoder på ett snabbare sätt. Man skapar istället en mer effektiv möteskultur som sätter fokus på de viktigaste frågorna. På så sätt frigörs tid för mer betydande saker än långa möten som inte ger någonting. Arbetsgrupper kan nu få fokusera på och uppnå syftet med mötet.

CCG gör möten och processer mer effektiva för alla!

Här är vår nya hemsida

Här är vår nya hemsida

Vi har under våren 2019 skapat en ny hemsida som vi vill ska ge en bra bild över vår verksamhet. Vi arbetar brett inom både samhällsutveckling och verksamhetsutveckling. Vi är samtidigt stolta över det vi kallar våra Demokreativa tjänster. Att med hjälp av våra...