Digitalisering – gör livet lättare

Vi tror på Tillsammans! Att hitta det som förenar oss, istället för det som skiljer åt. Människor kan åstadkomma fantastiska saker tillsammans, men det tar ofta lång tid och det blir lätt en del grus i det mellanmänskliga maskineriet. Vi använder digitala verktyg för att ta hand om ”gruset” och det gör vårt arbetssätt mycket snabbare än traditionella möten, workshops och processer. 

Vi blir smartare tillsammans!

Nedan finns exempel på hur vi arbetar med digitala verktyg 

MeetingSphere

– det digitala verktyget som gör det omöjliga, möjligt!
Tänk dig vilken process som helst som involverar människor, där kan MeetingSphere åstadkomma underverk. Det är ett multifunktions-verktyg, likt den schweiziska armèkniven. Det löser allt och kan användas överallt!

Läs mer på MeetingSpheres hemsida!

MeetingQuality

– mäter kvalitén på era möten!
Alla mötesdeltagarnas värderar mötet och varandras insatser. Allt är anonymt. Bakom MeetingQuality finns ett avancerat AI som tolkar resultat och ger möjlighet att optimera era möten.

MeetingQuality är enkel att använda:

  1. Bjud in MeetingQuality som en mötesdeltagare när du bokar mötet.
  2. Efter mötet får alla deltagare ett mail där man svarar på frågor.
  3. 24 timmar efter mötet får alla ett resultat baserat på deltagarnas svar.

Läs mer på MeetingQualitys hemsida!

Traditionell workshop vs digital

Workshop – mirakelmedicinen i alla lägen! Den används flitigt på konferenser och för att få i gång kreativa processer i företag. För många är det ett sätt att skapa teamkänsla och få medarbetare att känna sig delaktiga.

Men handen på hjärtat Hur effektiva är traditionella workshops egentligen?  
Hur kreativt är det när  man måste tassa på tå för härskartekniker från kollegor och vet att ingen kommer att ta hand om de idéer som kommer fram? 

En digital workshop tar bort alla negativa beteenden och förstärker alla positiva mänskliga egenskaper! Ni som brukar använda workshop måste testa detta. 

 

Verka för ett öppet samtalsklimat i styrelserummet

Verka för ett öppet samtalsklimat i styrelserummet

"En styrelse är beroende av att få relevant information om verksamheten för att kunna prioritera och fatta välinformerade strategiska beslut. Det kräver i sin tur ett förtroende mellan styrelsen och dem som har god insyn i verksamheten, som vd och...

En vecka fylld av tomhet och kaos

En vecka fylld av tomhet och kaos

Vecka 12 år 2020 kommer många av oss säkert minnas i lång tid framöver. Veckan då toalettpapper var lika eftertraktat som vatten i en stekhet öken och hyllorna på vissa platser i mataffärerna gapade tomma, då konsulternas kalendrar gick från fulla till tomma på tre...

Ta en #digifika

Ta en #digifika

Hur tar du hand om dina sociala relationer när du arbetar hemifrån? Vi införde digifika eftersom vi nästan aldrig är på samma plats men gärna ville träffas för att prata, som man gör kollegor emellan. Nu när corona-viruset slog till och tvingar många att arbeta...