Fred och säkerhet

Vi kan göra skillnad på många områden

Fred och säkerhetsfrågor är närmare oss än vad vi tror. Alla kan råka ut för brott. En del människor stödjer brottslig verksamhet utan att veta om det. Andra tänker att: Det kan ju inte vara så farligt! utan att sätta sig in i vad det ger för konsekvenser för de inblandade. Med större kunskap kan vi göra medvetna val som försvårar eller helt stoppar brottslig verksamhet.

Kopplingen mellan Fred och Säkerhet till mänskliga rättigheter är tydlig men här fokuserar vi på insatser som är brottsförebyggande eller stödjer myndigheter att utreda och lagföra brott. Med digitalt stöd kan vi komma nära och engagera alla intressenter runt problematiken.

Här är exempel på områden där vi kan göra skillnad med vårt arbetssätt:

  • Människohandel- är världens tredje största illegala verksamhet efter droger och vapen. Prostitution, tvångsrekryterade soldater/ arbetskraft, tiggeri är några exempel på hur människohandlare tvingar in människor i ett nutida slaveri.
  • Radikalisering/extremism/sekter- ser ut på många sett. Men grunden är densamma. Människor som upplever sig kränkta eller orättvist behandlade och söker sig till likasinnade eller upprättelse. Eller är ensamma och vill ha ett sammanhang och blir manipulerade. Enskilda personer som radikaliseras kan också åstadkomma stor skada utan att vara i ett socialt sammanhang som driver på, se Andres Breivik.
  • Antikorruption – Korruption är ett hot mot demokrati och utarmar länder och samhällen.

Vill du veta mer om hur vi kan arbete med dessa områden? Hör av dig!

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.