Informationssäkerhet

 

Vad är då informationssäkerhet lite mer i detalj?

Detta brukar förkortas CIA på engelska, confidentiality, integrity och availability. På svenska heter det konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Det är med dessa principer vi ser till att skydda information från obehöriga. Informationssäkerhet är numera även definierad i svensk lagstiftning i t.ex. säkerhetsskyddslagen, MSB-författningar mm. I dessa lagar definierar man även skyddsvärde, dvs. verksamhetens mest värdefulla tillgångar. Vi på CCG har stor erfarenhet av att driva denna typ av ofta komplexa projekt

Detta skapar en gemensam grund och definitioner vilket underlättar verksamhetens implementering och samverkan. Att skydda allt på samma sätt är varken realistiskt eller ekonomiskt försvarbart, därför är informationssäkerhetsarbete en riskbaserad process där verksamheten värderar och bedömer vilka skyddsvärden man har och hur man på bästa sätt skyddar dessa. Förenklat kan man säga att informationssäkerhet syftar till att ”skydda det skyddsvärda”.

Workshop – Var brister skyddsnätet?

Workshop – Var brister skyddsnätet?

Har du kunskap om våld i nära relation, ofrivilligt eller professionellt? Nu kan du vara med och förbättra samhället med din kunskap. Vi bjuder in alla intressenter runt våld i nära relation till en digital workshop för att identifiera på vilket sätt samhället brister...

läs mer
BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning – Online

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning – Online

11/8, 18/8 och 8/9 kl 9.00-16.00 klassrum online BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete....

läs mer
ILO World Day for Safety and Health at Work 2020

ILO World Day for Safety and Health at Work 2020

Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives Recognizing the great challenge that governments, employers, workers and whole societies are facing worldwide to combat the COVID-19 pandemic, ILO International Labour Organization will focus the World Day...

läs mer
Clever Digifika för alla

Clever Digifika för alla

Varannan onsdag är det öppen digifika med oss på Clever Collaboration Group. Du fixar egen fika och loggar in på länken nedan. Vi bjuder på en stunds härvaro tillsammans med ett tema och en gästföreläsare som berättar om något arbetsrelaterat. Man ställer frågor via chatten eller live om det finns utrymme.

läs mer