MeetingSphere

 

Demokratiska och effektiva möten

MeetingSphere är ett revolutionerande hjälpmedel att ta till när det gäller möteskulturen inom organisationer. Med hjälp av detta verktyg kan man skapa mer produktiva och engagerade möten. Människor kan nu få vara anonyma men ändå ha möjligheten att bidra med sina åsikter i en grupp. De uppmuntras att våga säga sin mening men också få känna att allas åsikter har samma värde. Den insamlade informationen från mötet kan sedan diskuteras, rangordnas, värderas och organiseras. Beslut fattas därefter om överenskomna åtgärder. Dessa följs sedan upp och rapporten från mötet blir då komplett, objektiv och sammanställd vid mötets slut.

MeetingSphere kombinerar sex enkla men kraftfulla verktyg:

  • Brainstorming
  • Diskussion
  • Värdera / Skatta
  • Presentation
  • Planering / Uppföljning
  • Rapportgenerering

MeetingSphere möjliggör för demokratiska, effektiva möten – på kortare tid!

 

ILO World Day for Safety and Health at Work 2020

ILO World Day for Safety and Health at Work 2020

Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives Recognizing the great challenge that governments, employers, workers and whole societies are facing worldwide to combat the COVID-19 pandemic, ILO International Labour Organization will focus the World Day...

Clever Digifika

Clever Digifika

I januari införde vi digifika eftersom vi nästan aldrig är på samma plats men gärna ville träffas för att prata, som man gör kollegor emellan. Nu vill vi bjuda in Dig till vår digifika där du över en kopp med valfri dryck, förslagsvis kaffe eller te och något att...