Clever Collaboration Group (CCG) förändrar sättet människor arbetar tillsammans genom att frigöra den inneboende kraften hos organisationer för utveckling mot mer hållbara verksamheter och samhällen via digitalt stöd, strategisk ledning och coachning samt utbildning. Nätverket CCG etablerades redan 1995 av pionjärer inom digitaliserade arbetsprocesser, grupputvecklingar, workshopar, och andra strategiska processer. Dessa pionjärer startade CCG Europe Ltd i Storbritannien 2010. 5G Continuity AB etablerades 2009 och tog över varumärket CCG 2013 och transformerade sig till Clever Collaboration Group Europe AB. 

CCG Europe AB är engagerad på strategisk nivå i samhället. Redan 2007 engagerades företagets grundare, Pierre Wettergren, av ISO i utveckling av ISO-standarder för samhällssäkerhet. Inom ”ISO Security & Resilience” där Kontinuitetshantering, Information Security Management, och andra internationella standarder till gagn för samhällets säkerhet ingår. Under åren har CCG fått flera nationella och internationella utmärkelsers så som ”Årets säkerhetskonsult i Sverige 2013” och ”Highly recommended – Business Continuity Management Consultant in the World – 2013”. 

CCG har idag egna konsulter i Sverige och Bosnien- och Hercegovina med specialistkompetens inom verksamhets- och samhällsutveckling, kontinuitets- och riskhantering, innovation, mänskliga rättigheter och hälsa- och arbetsmiljö med missionen ”Change the way people work together”. Genom nätverk och partnerskap kan vi ta uppdrag var som helst i världen.