Om Oss

Clever Collaboration Group (CCG) förändrar sättet människor arbetar tillsammans genom att frigöra den inneboende kraften hos organisationer för utveckling mot mer hållbara verksamheter och samhällen via digitalt stöd, strategisk ledning och coachning samt utbildning. Nätverket CCG etablerades redan 1995 av pionjärer inom digitaliserade arbetsprocesser, grupputvecklingar, workshopar, och andra strategiska processer. Dessa pionjärer startade CCG Europe Ltd i Storbritannien 2010. 5G Continuity AB etablerades 2009 och tog över varumärket CCG 2013 och transformerade sig till Clever Collaboration Group Europe AB. 

CCG Europe AB är engagerad på strategisk nivå i samhället. Redan 2007 engagerades företagets grundare, Pierre Wettergren, av ISO i utveckling av ISO-standarder för samhällssäkerhet. Inom ”ISO Security & Resilience” där Kontinuitetshantering, Information Security Management, och andra internationella standarder till gagn för samhällets säkerhet ingår. Under åren har CCG fått flera nationella och internationella utmärkelsers så som ”Årets säkerhetskonsult i Sverige 2013” och ”Highly recommended – Business Continuity Management Consultant in the World – 2013”. 

CCG har idag egna konsulter i Sverige och Bosnien- och Hercegovina med specialistkompetens inom verksamhets- och samhällsutveckling, kontinuitets- och riskhantering, innovation, mänskliga rättigheter och hälsa- och arbetsmiljö med missionen ”Change the way people work together”. Genom nätverk och partnerskap kan vi ta uppdrag var som helst i världen. 

Vi är certifierade inom Meetingsphere.


Pierre Wettergren, VD

Pierre är en internationellt erkänd expert inom Business Continuity Management (BCM), sedan 2007 engagerad expert inom ISO och utveckling av internationella standarder – ISO Security & Resilience där BCM, Information Security Management, och andra internationella standarder till gagn för samhällets säkerhet utvecklas. Under de senaste 10 åren har Pierre utvecklat kompetensområdet BCM, varit en frekvent talare på konferenser, och en uppskattad lärare, workshop ledare och coach. 

Pierres kompetensområden kan sammanfattas: 

 • Risk, kris, kontinuitets- och informationssäkerhetshantering inklusive styr- och ledningsprocesser 
 • Strategisk rådgivning, utbildning, coachning, övningsmetodik, workshopsledning 
 • Kontinuitetsstrategier, taktiska vägval, och lösningar  
 • Verksamhetsutveckling, Change Management, Förändringsledning 
 • Processkartläggning, nulägesanalyser, konsekvensanalyser 
 • Program/projektledning 

Carolin Wilhelm, Konsult

Carolin Wilhelm fokuserar på att skapa gott samarbete, struktur och finna kreativa lösningar i alla uppdrag. Hon arbetar utifrån ett möjlighetsorienterat och inkluderande förhållningssätt med utgångspunkt i verksamhetens uppdrag, kontext och villkor som i interaktion med människorna möjliggör att verksamheten når sina mål. Hon har god vana att arbeta med strategiska utvecklingsprocesser och projekt i kommun, myndighet, privata bolag och föreningar. 

Carolins kompetensområden kan sammanfattas: 

 • Verksamhetsutveckling, förändring och lärande 
 • Process/projektledning och processtöd 
 • Strategisk coachning, utbildning, workshopsledning, föreläsning 
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, Organisatorisk och Social arbetsmiljö samt främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete 
 • Hållbart ledarskap- och medarbetarskap 
 • Utveckling av digitalt mötesstöd och digitala verktyg inom arbetsmiljö- och hälsoarbete 

Maria Larsson, Konsult

Maria är en lyhörd innovatör som utvecklar nya metoder för organisationer som vill förbättra sin verksamhet. Brinner för att mänskliga rättigheter och främst våldsutsatta/utsatta människor i vårt samhälle. Maria ser stora möjligheter att arbeta på ett helt nya sätt med svåra och allvarliga samhällsproblem.  

Marias kompetensområden kan sammanfattas: 

 • Infformationssäkerhet 
 • Organisationsutveckling 
 • Våld i nära relation 
 • Jämställdhet 
 • Brottsprevention 
 • Workshopsledning 

Sara Wettergren, Konsult

Text under författande

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish