Riskhantering och analys

 

Riskanalys enligt CCG

Vårt syfte med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna. Att analysera risker är ett framåtsyftande arbete, som ofta syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har hänt.

En riskanalys kan utföras både på lokal och verksamhetsnivå och övergripande organisatorisk nivå. Den kan avse en befintlig arbetsprocess eller göras inför en planerad förändring. Riskanalyser på övergripande nivå är ofta mer komplex och tidskrävande än en analys på lokal nivå. Till vår hjälp använder vi med fördel olika digitala hjälpsystem som snabbar upp och vässar processen

Generella steg i en riskanalys:

  • Initiera analys
  • Utarbeta processbeskrivning
  • Identifiera risker
  • Bedöma riskernas storlek
  • Identifiera bakomliggande orsaker
  • Utarbeta åtgärdsförslag och metod för uppföljning
  • Utarbeta en slutrapport
  • Beslut om åtgärder, uppföljning och tidplan för genomförande av åtgärder

Hör av dig för en förutsättningslös diskussion om hur vi på CCG kan hjälpa till.

 

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning – Online

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning – Online

11/8, 18/8 och 8/9 kl 9.00-16.00 klassrum online BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete....

ILO World Day for Safety and Health at Work 2020

ILO World Day for Safety and Health at Work 2020

Stop the pandemic: Safety and health at work can save lives Recognizing the great challenge that governments, employers, workers and whole societies are facing worldwide to combat the COVID-19 pandemic, ILO International Labour Organization will focus the World Day...

Öppen Clever Digifika för alla

Öppen Clever Digifika för alla

Varannan onsdag är det öppen digifika med oss på Clever Collaboration Group. Du fixar egen fika och loggar in på länken nedan. Vi bjuder på en stunds härvaro tillsammans med ett tema och en gästföreläsare som berättar om något arbetsrelaterat. Man ställer frågor via chatten eller live om det finns utrymme.

En frukost för framtiden – Onsala företagsnätverk

En frukost för framtiden – Onsala företagsnätverk

Tillsammans med kommunens politiker bjöd Onsalahalvöns företagarnätverk in till samskapande dialog om kommunens översiktsplan på Gräppås Golfklubbs uteveranda. Innan nätverksträffen hade deltagarna fått titta på översiktsplanen på kommunens hemsida och noterat att det...