RISKHANTERING

Med ökande komplexitet och osäkerhet i världen blir det allt svårare att skydda sig mot alla kända och okända risker. Med ökade risknivåer ökar sannolikheten för avbrott i verksamheten, något kan gå fel, och att skydda sig blir allt dyrare. Samtidigt är ett kontrollerat risktagande nödvändigt för en organisations tillväxt. Så hur kommer vi till den punkt då vi kan ta informerade steg mot gemensamma mål utan att äventyra verksamheten? 

Svaret finns i er riskhantering. ISO 31000 Risk Management beskriver hur man bör göra, och här på CCG följer vi dess principer när vi gör riskanalyser och riskbedömningar för våra kunder. 

KONTAKTA OSS

En riskanalys eller riskbedömning hjälper er att planera för det som ligger framför er och leder organisation mot dess strategiska mål och om kostnadsbesparingar står på agendan kommer en bra riskanalys visa var pengar ska investeras och var de idag kanske slösas bort.

CCG arbetar med våra kunders behov i fokus. Vi älskar digitalt vilket möjliggör en mycket snabb framdrift av era riskanalyser och riskbedömningar med ökad noggrannhet och mer underlag; digitalt tillåter större inkludering, utan att vare sig tid eller kostnad för genomförande ökar; Men, vi kan också arbeta med traditionella metoder. Processen är densamma oavsett och följer ISO31000-standarden, eller er interna process.

Vad vi erbjuder:
•  ISO31000-kompatibla riskanalyser och riskbedömningar för alla delar av verksamheten 
•  Samskapande metod där vem som helst oavsett plats eller roll kan vara en del av riskanalys eller riskbedömning
•  Säkerställd förmåga att varje röst blir hörd konfidentiellt och utan påverkan 
•  Omedelbar automatisk och fullständigt rapportering
•  Genomförande av riskanalys eller riskbedömning mer effektivt och ändamålsenligt på halva tiden* 
* Detta gäller digitala riskanalyser och riskbedömningar med XLeap-verktyget

Ni skulle personligen inte utföra någon form av riskfylld aktivitet utan att först kontrollera er utrustning, så varför är det annorlunda på jobbet? 

ER VERKSAMHET ÄR VÄRDEFULL OMPRÖVA ER RISKHANTERING MED CCG 

KONTAKTA OSS
Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish