Samhällsutveckling

Vad har stora ord som demokrati, jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter gemensamt?

En önskan om en bättre värld för oss alla!
FN har tagit fram Agenda 2030 som består av 17 hållbarhetsmål som en manual om vilka områden vi tillsammans måste adressera för att jordens resurser ska räcka och att alla ska ha rätt till sin egen kropp och sitt liv!
Mål och visioner är fint och det ger en riktning men vi vill gå ett steg längre. Vi vill sätta turbo på dessa processer för att nå målen. Vår kompetens i kombination med digitala verktyg gör att vi kan hjälpa alla typer av utvecklings- och samverkansprocesser framåt med stora kliv.

  • Behöver ni genomlysa er verksamhet inför att barnkonventionen ska bli lag?
  • Är ni #metoo säkrade?
  • Ingen verksamhet är starkare än den svagaste länken! Behöver ni hjälp att identifiera och stärka den utifrån mångfald, jämställdhet och likabehandling?
  • Alla problem handlar om beteenden! Har ni en elefant på er arbetsplats eller kanske en hel flock? Vi kan hjälpa er att hantera dem på ett säkert sätt.

Samhällsutveckling handlar om att möta alla människors grundläggande behov. Förutom det basala såsom mat, rent vatten och tak över huvudet handlar det även om säkerhet, utbildning och om att skydda vår miljö. Detta är något som vi på CCG värnar extra mycket om. Vi ser möjligheter att hjälpa till i dagens samhälle och vi är måna om att engagera oss i samhällsfrågor såsom #metoo, våld i nära relationer och mänskliga rättigheter. Med hjälp av vårt digitala verktyg kan vi gå på djupet i dessa frågor och få fram information som ligger dold. Vi kan hjälpa människor att få en röst och gå till botten med orättvisor i vårt samhälle. På så sätt är vi med och skapar en bättre, mer rättvis värld. En värld där samhällsfrågor kan belysas på ett transparent sätt och där människor kan känna sig fria att yttra sig. Vi erbjuder stöd och hjälp genom utbildningar och föreläsningar. Skräddarsydda efter just era behov. Våra samarbetspartners är experter inom sina områden med gemensam kunskap om hur man använder moderna samarbetsverktyg. Vi kan på så sätt förbättra och fördjupa samarbeten och framförallt att spara tid för att få fram de resultat som ni behöver!