HR

Arbetsplatsen kan vara den enda våldsfria zonen för den som lever med våld i nära relation! Den globala pandemin covid-19 gör att fler är hemma och då eskalerar våldet för redan utsatta. Även nya fall uppkommer eftersom den psykiska påfrestningen blir stor av att vara hemma så mycket.

Maria Larsson, Clever Collaboration Group AB, är gästtalare på dagens öppna Clever Digifika. Ämnet är svårt men viktigt. Kunskap kan rädda liv!

Det är vanligt att man inte själv förstår att man är utsatt för våld eftersom våldet ofta trappas upp långsamt, från att vara väldigt subtilt till att eskalera. Varje steg blir det nya normala och det kallas för normalisering. Inte sällan blir man medberoende och skyddar den som gör illa på olika sätt. Det positiva med covid -19 är att frågan har kommit på agendan och debatten tagit fart kring hur många människor som är utsatta för våld i nära och hur myndigheterna som bör vara de som stöttar ofta stjälper mer än de hjälper.

Våld i nära ser nästan aldrig ut på det sätt
som media skriver om det.
Var uppmärksam och omtänksam!

Här är några tips från Maria och deltagarna på digifikan på vad arbetsplatsen kan göra för att arbeta med våld i nära relation:

  • Öka kunskapen hos HR, chefer och medarbetare kring hur våld i nära relation fungerar, vilka signaler man kan vara uppmärksam på och hur man ska bete sig och vad man ska undvika att göra. AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö ger arbetsgivaren ett långtgående ansvar och även möjlighet att hjälpa medarbetare även med en destruktiv hemmamiljö.
  • Våga närma dig en kollega som visar signaler på psykisk ohälsa och utsatthet när det är tryggt att prata med personen. Undvik att ta samtalet på telefon eller videosamtal då du inte vet vem som mer lyssnar. Du kan till exempel berätta om de observationer du gjort och fråga hur personen mår. Undvik att kritisera potentiell förövare utan fokusera på den som är utsatt.
  • Arbeta med att utveckla strukturen (policies, riktlinjer, rekommendationer) i verksamheten som ligger till grund för att kunna utveckla kulturen (beteenden) när det kommer till att upptäcka våld i nära och arbeta med det på ett klokt och omtänksamt sätt.

Maria avslutar med att dela med sig av vad hon vill se ska hända framöver och hur hon kan bidra. Där hon ser att myndigheter ofta inte har tydliga riktlinjer och att de inte gör rätt saker utan istället förvärrar situationen och medverkar till att våldet eskalerar eller förlängs. Så en fortsatt utveckling av myndigheternas riktlinjer och kunskapshöjning står högt på Marias lista, något hon gärna bidrar med framöver.

Vill du ha kontakt med Maria Larsson når du henne på LinkedIn eller på e-post maria.larsson@ccgeurope.com.

Kommentar till bilden: Maria tog på sig en brudklänning och sina favorit cowboyboots, sminkade en blåtira och gick på bokmässan i Göteborg för några år sedan för att väcka tankar kring våld i nära. När blir lycka olycka?

Tips på länkar

Nationellt centrum för kvinnofrid har en gratis webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. De har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige.

Kommande Clever Digifika med tema och gästföreläsare:

Onsdag 10 juni kl 10.00
Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson, 2bSec

Onsdag 24 juni kl 10.00
Transformation Rwanda– ett samtal om socialt, kommersiellt och hållbart entrepenörskap i Rwanda med Ola Ekman ()

Onsdag 8 juli kl 10.00
Går jag till jobbet för att jag vill eller måste? – Ett samtal om medarbetarengagemang med Thomas Larsson, EQonsulting

Onsdag 22 juli kl 10.00
Smygmeditera dig pigg på jobbet! – ett samtal med yogalärare och fd Polis Helen Persson, Föreningen Yogafamiljen

Onsdag 19 augusti kl 10.00
Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter med Jan Winroth (Högskolan Väst och Institutet för stressmedicin)

Onsdag 2 september kl 10.00
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg, Chalmers University of Technology


Här är länken som vi använder Zoomlänk till Clever Digifika, varannan onsdag kl 10. Om du har facebook så kan du anmäla ditt intresse till vårt event Clever Digifika så får du påminnelser när det är dags.

Vi ses på nästa digifika!
Allt gott! / CCG- teamet

11/8, 18/8 och 8/9 kl 9.00-16.00 klassrum online

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning är en grundläggande arbetsmiljöutbildning. Den ger kunskaper om arbetsmiljöns lagar, regler, roller och ansvar, samtidigt som den ger övning i praktiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Utbildningen har tagits fram av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent och speglar parternas syn vad som är grundläggande arbetsmiljökunskaper.

Vi gör den Clever genom att köra en traditionell klassrumsutbildning helt online via digital plattform.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Kursen passar även för dig som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna:

  • Ha kännedom om arbetsmiljölagen och angränsande lagstiftning, de viktigaste arbetsmiljöföreskrifterna samt avtalsfrågor
  • Ha kännedom om fysiska, psykiska, sociala och hälsofrämjande arbetsmiljöfaktorer
  • Ha kännedom om och förståelse för interna och externa aktörers roller, ansvar och samverkan
  • Ha kännedom om vad som ingår i ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Innehåll

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med korta övningar och två längre grupparbeten som beskriver olika arbetsmiljösituationer. Utbildningen ger grundläggande kunskaper om arbetsmiljöarbete och de tre dagarna har olika teman:

Dag 1 – Samverkan, regler och roller.
Dag 2 – Upptäcka och hantera risker.
Dag 3 – Utveckling och förändring på arbetsplatsen.

För mer information om innehåll och upplägg går det bra att kontakta oss.

Investering

8 900 kr exkl moms / person inkl kursmaterial.
Är ni flera deltagare från samma arbetsgivare? Kontakta oss för rabatt.
Vi kan också köra företagsanpassade utbildningar.

Datum och anmälan

11/8, 18/8 och 8/9 kl 09.00-16.00 + en uppföljning på 2 timmar ca 2 månader efter utbildning på ett datum som deltagarna gemensamt bestämmer.
Vi tar emot 6-12 deltagare och utbildningen genomförs helt online med stöd av digitala plattformar.
Anmälan sker via e-post till carolin.wilhelm@ccgeurope.com.

Utbildare

Carolin Wilhelm är erfaren och uppskattad kunskapsförmedlare och handledare inom området Hälsa och Arbetsmiljö. Hon har sedan 2006 arbetat med hälsa- och arbetsmiljöfrågor som egenföretagare, konsult inom företagshälsa och konsult inom health & safety. Deltagare på Carolins utbildningar ger ofta feedback på att hon är en glädjespridare, lyhörd, pedagogisk och har hög kompetens inom området.

Helena Klingström Lundberg är diplomerad BAM-handledare med lång erfarenhet av ledarskap, utbildning och digitalt lärande. Med bakgrund inom IT och flera ledarroller startade hon Hariett AB 2010 och tagit fram utbildningar inom säkerhet, hälsa och social & organisatorisk arbetsmiljö. Med inställningen att enkelt är bäst och att ta tillvara på det som finns till hands lyckas hon göra mycket även av det lilla.

BAM Bättre arbetsmiljöutbildning – Online erbjuds i samarbete mellan Clever Collaboration Group Europe AB och Hariett AB.

CCG Europe förändrar sättet människor arbetar tillsammans inom säkerhet och arbetsmiljö, genom att frigöra den inneboende kraften hos människor och organisationer för utveckling mot mer hållbara verksamheter och samhällen via digitalt stöd, strategisk ledning och coachning samt utbildning.

Hariett startade 2010 med en idé om att utbildning kan göra så mycket mer. Genom att ha ett genomarbetat tänk kring utbildning och lärande borde verksamheter kunna växa och öka både effektivitet och konkurrenskraft genom kunskap. Med en lång erfarenhet inom IT, e-Learning och som kursledare drog Helena 2010 igång Hariett AB.