Säkerhet

Arbetsplatsen kan vara den enda våldsfria zonen för den som lever med våld i nära relation! Den globala pandemin covid-19 gör att fler är hemma och då eskalerar våldet för redan utsatta. Även nya fall uppkommer eftersom den psykiska påfrestningen blir stor av att vara hemma så mycket.

Maria Larsson, Clever Collaboration Group AB, är gästtalare på dagens öppna Clever Digifika. Ämnet är svårt men viktigt. Kunskap kan rädda liv!

Det är vanligt att man inte själv förstår att man är utsatt för våld eftersom våldet ofta trappas upp långsamt, från att vara väldigt subtilt till att eskalera. Varje steg blir det nya normala och det kallas för normalisering. Inte sällan blir man medberoende och skyddar den som gör illa på olika sätt. Det positiva med covid -19 är att frågan har kommit på agendan och debatten tagit fart kring hur många människor som är utsatta för våld i nära och hur myndigheterna som bör vara de som stöttar ofta stjälper mer än de hjälper.

Våld i nära ser nästan aldrig ut på det sätt
som media skriver om det.
Var uppmärksam och omtänksam!

Här är några tips från Maria och deltagarna på digifikan på vad arbetsplatsen kan göra för att arbeta med våld i nära relation:

 • Öka kunskapen hos HR, chefer och medarbetare kring hur våld i nära relation fungerar, vilka signaler man kan vara uppmärksam på och hur man ska bete sig och vad man ska undvika att göra. AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö ger arbetsgivaren ett långtgående ansvar och även möjlighet att hjälpa medarbetare även med en destruktiv hemmamiljö.
 • Våga närma dig en kollega som visar signaler på psykisk ohälsa och utsatthet när det är tryggt att prata med personen. Undvik att ta samtalet på telefon eller videosamtal då du inte vet vem som mer lyssnar. Du kan till exempel berätta om de observationer du gjort och fråga hur personen mår. Undvik att kritisera potentiell förövare utan fokusera på den som är utsatt.
 • Arbeta med att utveckla strukturen (policies, riktlinjer, rekommendationer) i verksamheten som ligger till grund för att kunna utveckla kulturen (beteenden) när det kommer till att upptäcka våld i nära och arbeta med det på ett klokt och omtänksamt sätt.

Maria avslutar med att dela med sig av vad hon vill se ska hända framöver och hur hon kan bidra. Där hon ser att myndigheter ofta inte har tydliga riktlinjer och att de inte gör rätt saker utan istället förvärrar situationen och medverkar till att våldet eskalerar eller förlängs. Så en fortsatt utveckling av myndigheternas riktlinjer och kunskapshöjning står högt på Marias lista, något hon gärna bidrar med framöver.

Vill du ha kontakt med Maria Larsson når du henne på LinkedIn eller på e-post maria.larsson@ccgeurope.com.

Kommentar till bilden: Maria tog på sig en brudklänning och sina favorit cowboyboots, sminkade en blåtira och gick på bokmässan i Göteborg för några år sedan för att väcka tankar kring våld i nära. När blir lycka olycka?

Tips på länkar

Nationellt centrum för kvinnofrid har en gratis webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. De har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige.

Kommande Clever Digifika med tema och gästföreläsare:

Onsdag 10 juni kl 10.00
Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson, 2bSec

Onsdag 24 juni kl 10.00
Transformation Rwanda– ett samtal om socialt, kommersiellt och hållbart entrepenörskap i Rwanda med Ola Ekman ()

Onsdag 8 juli kl 10.00
Går jag till jobbet för att jag vill eller måste? – Ett samtal om medarbetarengagemang med Thomas Larsson, EQonsulting

Onsdag 22 juli kl 10.00
Smygmeditera dig pigg på jobbet! – ett samtal med yogalärare och fd Polis Helen Persson, Föreningen Yogafamiljen

Onsdag 19 augusti kl 10.00
Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter med Jan Winroth (Högskolan Väst och Institutet för stressmedicin)

Onsdag 2 september kl 10.00
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg, Chalmers University of Technology


Här är länken som vi använder Zoomlänk till Clever Digifika, varannan onsdag kl 10. Om du har facebook så kan du anmäla ditt intresse till vårt event Clever Digifika så får du påminnelser när det är dags.

Vi ses på nästa digifika!
Allt gott! / CCG- teamet

Maria Larsson passade på att tacka överbefälhavare Micael Bydén för ett imponerade och föredömligt agerande i samband med Försvarsmaktens #metoo-upprop #givaktochbitihop, när han gästade Föreningen för Göteborgs Försvar.

Likheterna med Polisens #metoo-upprop #nödvärn, som Maria var med och startade, är många. Tystnads- och maktkulturer som gynnar dem som bär sig illa åt. Det skapar rädsla och obalans vilket kan utgöra ett allvarligt hot mot grundläggande demokratiska funktioner i verksamheter som är viktiga för Sverige. Alla typer av diskriminering inom de operativa enheter som ska skydda land och medborgare, är ett säkerhetsproblem och bör behandlas som en risk för verksamheten.

Micael Bydén berättade att han långt innan #metoo insett att Försvarsmakten hade allvarliga problem med diskriminering. Han påbörjade då ett arbete för att komma tillrätta med dessa problem. När #metoo-uppropet kom hösten 2017 så blev det ett kvitto på att de måste jobba ännu hårdare.

Försvarsmakten och Polisen har hanterat #metoo på olika sätt. ÖB gick tidigt ut och satte ner foten mot alla typer av diskriminering. Han gick före och visade vägen på ett sätt som saknar motstycke bland andra ledare i Sverige. Han är knivskarp i sitt uttalande om vad han tycker om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten:

Det ska bort!

När man pratar med kvinnliga anställda inom Försvarsmakten så känner de att frågan tas på allvar. Inom Polisen är det tyvärr inte så. Där har man inte lyckats att etablera ett tillräckligt stort förtroende för att kulturen ska ändras som helhet. Viljan att förändra finns men övertron till vad policys och handlingsplaner kan åstadkomma, snarare stjälper än hjälper. Man kan inte ändra en kultur genom en ny policy. Det är vad man sätter bakom policyn som spelar roll. Det är viktigt att uppmuntra engagemang.

Vill din verksamhet bli bättre på att hantera diskriminering?

 1. Definiera önskat mål. Tydligt, inte flummigt.
 2. Ha trovärdiga ledare som visar vägen.
 3. Belöna dem som visar mod och reagerar på orättvisor.

Vill ni ha tips? Titta på Försvarsmaktens uppförandekod. Koden är tydlig och hjälper alla att upptäcka och agera mot dem som bryter mot den.

 1. Jag vårdar det förtroende min befattning innebär
 2.  Jag visar respekt mot alla i min omgivning
 3. Jag bidrar positivt till gruppens förmåga och resultat
 4. Jag tar ansvar för mina handlingar
 5. Jag har ett ansvar för min egen fysiska och psykiska hälsa
 6. Jag agerar när någon i min omgivning bryter mot uppförandekoden

Micael Bydén fick boken ”I lagens famn” skriven av Kerstin Dejemyr och ett #metoo-armband, som ett blygsamt tack för att vår ÖB ständigt visar prov på att han är en ledare av rang!

/Maria Larsson, Clever Collaboration Group

Texten är en reflektion utifrån mina erfarenheter av Polisens #metoo, bevakning av andra #metoo upprop samt utdrag ur samtal med ÖB Micael Bydén.