Verksamhetsutveckling

Change the way people work together

CCG hjälper organisationer och myndigheter med att på ett snabbare och mer effektivt sätt skapa möten och processer som tar fram det som medarbetarna egentligen vill säga men kanske inte vågar. Resultatet blir då väldigt ärligt och transparent. Man utvecklar sig och minskar kostnader genom att snabbare kunna ta fram lösningar.

Med digitalt stöd finns det mycket fler möjligheter. Alla kan engageras och ta del av kunskap och erfarenheter från hela gruppen. Det går att ta upp frågor och problem som annars inte hade kunnat vara möjliga. CCG:s vision är att hitta det som förenar istället för det som skiljer oss åt. Målet för CCG är ett bättre samhälle och en bättre värld.

Vi hjälper er att ta fram det bästa hos er organisation och varje medarbetare genom användning av vårt digitala verktyg Meeting Sphere. Med detta verktyg kan vi hitta lösningar på interna problem inom er verksamhet. Varje individ kan anonymt komma med åsikter och tankar som kan hjälpa er framåt. Detta är ett demokratiskt arbetssätt som har bevisats vara både mänskligt och effektivt. Med denna digitala hjälp går det lättare att arbeta smartare och mot samma mål – tillsammans! Vi identifierar även samhällsutmaningar och tar kontakt med berörd organisation för att hitta lösningar på dessa.

Change the way people work together!