Säkerhet

Skydda det skyddsvärda

Informationssäkerhet i grunden är främst olika former av inriktning, analyser, bedömningar och styrning, vilka bryts ner till exempelvis logiska eller administrativa åtgärder som implementeras i verksamheten. Det är det som du som användaren möts av i sin vardag.

Förenklat kan man säga att informationssäkerhet syftar till att ”skydda det skyddsvärda”.