CCG är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021-2023? Nu kan du som arbetsgivare genomföra arbetsmiljöutbildning i samarbete med oss och från den 1 januari 2021 söka stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA-försäkring! Företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA har möjlighet att få viss ersättning för … Continue reading CCG är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning