CCG är godkänd utbildningsanordnare för arbetsmiljöutbildning

Är du intresserad av att söka stöd för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021-2023? Nu kan du som arbetsgivare genomföra arbetsmiljöutbildning i samarbete med oss och från den 1 januari 2021 söka stöd för arbetsmiljöutbildning via AFA-försäkring!

Företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljö­utbildning hos er. Stödet omfattar utbildningar som riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans. Du kan läsa mer om stödet här https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/

Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.

CCG erbjuder grundutbildningar samt vidareutbildningar inom arbetsmiljö ofta i samarbete med andra bolag och konsulter. Samtliga utbildningar är lärarledda och erbjuds som fysiska klassrumsutbildningar eller som digitala klassrumsutbildningar. Vi erbjuder utbildning över hela Sverige. Här kommer ett axplock av våra utbildningar som innefattas av stödet.

För mer information om våra arbetsmiljöutbildningar kontakta Carolin Wilhelm, carolin.wilhelm@ccgeurope.com, 0735-073537.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: