Healthy Workplace – en modell för handling

Clever Collaboration Group (CCG) stod idag värd för nätverket Healthy Workplace – Organisationshälsa som samlar hälsovetare över hela Sverige. På dagens nätverksträff anslöt ca 30 hälsovetare digitalt runt modellen Healthy Workplace – a model for action grundad av World Health Organization 2010.

Healthy Workplace Sweden – a model for action (2020)
“Healthy Workplace är en hälsomedveten organisation där organisationen och dess medarbetare mår bra och fungerar över tid – där det finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och de krav som ställs – och för att kunna förverkliga organisationens mål.
(med inspiration av def Organisationshälsa – Jan Winroth, 2018)

Nätverket provade på den första svenska versionen av självvärderings- verktyg som bygger på modellens olika delar med inspiration ifrån Global Centre for Healthy Workplaces (GCHW) ansökningsformulär för Global Healthy Workplace Certification vilket också kan leda till Global Healthy Workplace Awards. Självvärderingsverktyget är tänkt att stödja organisationer på resan mot att bli ett Healthy Workplace och genom systematiskt och genomtänkt arbete leda till en svensk certifiering mot modellen.

Healthy Workplace processen och självvärderingverktyget genomförs med digitalt stöd i MeetingSphere som är ett dynamiskt digitalt samarbetsverktyg som möjliggör effektivitet, inkludering och anonymitet.

Tillsammans med nätverket arbetar vi vidare med att utveckla utbildningar, föreläsningar, verktyg och metodstöd för att ledning och medarbetare ska kunna samarbeta i en systematisk förbättringsprocess för att skydda och främja hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda, arbetsplatsens- och organisationens framtida hållbarhet genom att systematiskt arbeta med hälso- och arbetsmiljöfrågor inom den fysiska arbetsmiljön, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, de personliga resurserna och upplevda arbetsmiljön, den digitala arbetsmiljön och inom samhällsengagemang (CSR).

Det var ett glatt gäng som checkade ut för helg när nätverksdeltagarna hade lämnat mötet.
Till vänster: Thomas Larsson (EQonsulting)
Till höger: uppe Jan Winroth (Högskolan Väst), nere Jan Karlsson (Högskolan i Halmstad), i nedre hörnet Carolin Wilhelm (CCG)


Clever Collaboration Group tackar alla samarbetspartners som tillsammans med oss vill skapa nytt, samverka över gränser och göra skillnad i världen!

För mer information om Healthy Workplace Sweden kontakta carolin.wilhelm@ccgeurope.com

#ReThinkingChange

1 thought on “Healthy Workplace – en modell för handling”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: