Om oss

Ni är vad, vi är hur

Vi använder olika digitala verktyg (lösningar) som förstärker människors bästa sidor och tar bort de sämsta! De blir våra digitala muskler, vår superkraft! Människor är fantastiska och kan åstadkomma stora saker men i grupp så blir det inte alltid så bra. Med digitalt stöd kan vi ta bort härskartekniker och tråkiga beteenden som begränsar och tar plats. Vi sätter turbo på din verksamhet genom att skapa bättre förutsättningar för kunskapsutbyte och kreativa idéer. Det ökar motivationen och arbetsglädjen.

Vi är konsulter med superkrafter!

We change the way people work together

Vi som är verksamhetskonsulter på CCG har många års samlad erfarenhet från stora som små uppdrag. Kanske är ni en stor organisation? Varmt välkommen säger vi till er. Kanske är ni ute i sista sekunden och snabbt behöver ha en riskanalys inför projektet som ska starta inom kort? Varmt välkommen du också.

Vi är som allra bäst när vi får chansen att bidra med vår kompetens tidigt i processen men är inte rädda för att skjuta på volley. Vilka erfarenheter och önskemål har du? Vi lyssnar, du berättar. Ofta kan vi tillsammans se nya möjligheter och finna nya lösningar.

Våra kompetensområden

Våra kompetensområden är bland annat organisationsutveckling, samhällsutveckling och demokreativa möten samt riskanalyser. Till vår hjälp använder vi med fördel flera digitala stödfunktioner i vårt arbete. Ett av dessa stödsystem heter ”MeetingsSphere”.

Med våra digitalt stöd finns det mycket fler möjligheter. Alla kan engageras och ta del av kunskap och erfarenheter från hela gruppen. Det går att ta upp frågor och problem som annars inte hade kunnat vara möjliga.

CCG:s vision är att hitta det som förenar istället för det som skiljer oss åt. Målet för CCG är ett bättre samhälle och en bättre värld. Change the way people work together!

Vilken kund är du? Vi är Clever Collaboration Group – till din tjänst.

MeetingsSphere” är ett ”outstanding” verktyg för stora och små workshops. Glöm alla postit-lappar och dokumentation som blir liggande i blädderblocksrullar i veckor och sen tolkas i efterhand. MeetingsSphere skapar en naturlig struktur till mötet, översiktligt och lättarbetat samt att dokumentationen är enkel och görs interaktivt. Den är dessutom ”collaborative” på riktigt speciellt i stora forum. ” De trevliga konsulterna från CCG ledde våra möten med van hand.

Hedvig Mossvall kvalitets- och utbildningschef
SJ

Inga utmaningar är för stora eller små!

  • Vi hjälper myndigheter med omorganisation.
  • Vi hjälper idrottsföreningar med krishaneringsplan.
  • Vi hjälper företag att implementera kvalitetsledningssystem.
  • Vi hjälper till vid konferenser och föreläsningar för att fånga upp all kunskap i rummet.
  • Vi hjälper alla som vill öka sin förmåga tillsamman med andra!
  • Allt kan vi göra snabbare, bättre och samtidigt få engagerade medarbetare.

 

Samhällsutveckling

Vad har stora ord som demokrati, jämställdhet, miljö och mänskliga rättigheter gemensamt? Läs mer om hur vi på CCG arbetar med samhällsutveckling. Läs mer.  

Verksamhetsutveckling

Vi utvecklar företag, organisationer och individer i förändring och arbetar brett inom verksamhetsutveckling. Läs mer.

Demokreativa möten

På CCG har vi myntat uttrycket ”Demokreativa möten” vilket är ett ord som beskriver vårt arbetssätt. Det är sammansatt av orden demokrati och kreativitet. Läs mer.
k

Aktuellt

På vår blogg kan du läsa mer om våra olika projekt och tjänster. Till blogg.

Vi har digitala superkrafter

Snabbare Bättre Effektivare