Utbildning: Förändringsledarskap vid digitalisering

Förändringsledarskap vid digitalisering Under 4 heldagar eller 8 halvdagar utvecklar vi kunskaper och kompetens kring förändringsledning med fokus på digitalisering. Utbildningen leder till att chefer och skyddsombud får utveckla idé, teori och praktik kring digital arbetsmiljö samt hur man som chef och skyddsombud kan leda förändring och leda i förändring i samverkan kopplat till digitalisering … Continue reading Utbildning: Förändringsledarskap vid digitalisering