Omvärlden och svenskt civilt försvar!

Föreningen Göteborgs försvar bjöd på en intressant kväll den 15 oktober med mycket kompetenta föreläsare. Jag passade på att nätverka medan vi på Clever Collaboration Gruop AB, ansöker om att få starta utbildningen “Beredskaps- och Säkerhets Strateg“. En 2-årig distansutbildning på halvfart med syfte att stärka Sveriges totalförsvar på den civila sidan.

Göteborgs försvar är Sveriges största försvarsförening. Nulägesanalyser om Sveriges totalförsvar varvades med var framtida behov finns samt lite koll i backspegeln. Allt avverkades i ett rasande tempo! Effektivt, innehållsrikt och trevligt!

Först ut bland föreläsarna var Jan Mörtberg, överste och tidigare chef för Norrbottens regemente och en lång rad andra förtjänster. Omvärldsutveckling och våra säkerhetspolitiska utmaningar, var Mörtbergs utgångsläge. Ryssland, kärnvapen, cyberattacker, klimathot, inbördeskrig, fallande stater, migration, terrorism, brott i samhällsflöden, Europa som faller isär och internationell anarki hanns med på 20 min. Den stora frågan HUR detta ska hanteras, besvarades med:

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra.
Hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan
med andra länder och organisationer.

Lars Nylén medlång karriär inom polisen, chef för Rikskriminalen och generaldirektör för Kriminalvårdsstyelsen pratade om det Grå kriget, det vill säga icke militära hotbilder. Allt i vårt samhälle hänger ihop och påverkar varandra likt dominobrickor. Detta är det moderna samhällets kännetecken och är en stor utmaning säkerhetspolitiskt.

I mörkret är alla katter grå!

Vi ser ett utvidgat konfliktmönster med en mosaik av motståndare, hot och motreaktioner. Där politiska mål söks utan direkt militär konfrontation. Detta gör att stridsfältet blir grumligt och gränsen mellan krig och fred suddas ut.

Idag kan ensam vara stark!
En terrorist kan på egen hand orsaka stor skada!

Vi ser nya arenor för krigsförning. Hybridkrig med nya aktörer eller gamla aktörer som innovativt låter sin militär åka “på semester” som ursäkt för att närma sig eller inkräkta på andra länders territorium. Ett krig kan mycket väl utspelas på sociala medier eftersom det handlar om att vinna trovärdighet och därmed utrymme i det övriga samhället. Man kan i princip föra ett krig via sin mobil idag!

Björn Körlof, tidigare riksdagsledamot och generaldirektör för Psykologiskt försvar samt Pliktverket, pratar om vår beredskap för kris och krig.

Vårt moderna samhälle bygger på
“just in time” och “lean produktion”.
Det är mycket sårbart för störningar.

Företag har sina lager på vägarna eller på transport till sjöss, allt för att minimera kostnader för lagerhållning. I offentlig sektor är till exempel sjukhus överbelagda i fredstid. Vad händer då i kris och krig?
Sommaren 2018 med torka och omfattande bränder var en viktig påminnelse om hur sårbart vårt samhälle är.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: