Starka barn – 250 idrottsföreningar i “clever” samverkan

Dunrossdagen – 2018

Varje år samlas representanter från 250 idrottsföreningar för att under två dagar samverka, utbyta erfarenheter, och nätverka. Detta året handlade det om hur man stärker barns självkänsla och självförtroende.

Stiftelsen Dunross grundläggande värderingar för sitt stöd till 250 idrottsföreningar

Vi är väldigt glada för det förtroende som Stiftelsen Dunross över åren haft till CCG och vår expertis för effektiv digital samverkan. Vår roll är att maximera nyttan för alla deltagarna dessa två dagar. CCG är med under planering, genomförandet, samt ser till att allt blir dokumenterat. Vi arbetar alltid med bästa möjliga digitala lösningar för samverkan. På bilden nedan har vi delat in konferensen både virtuellt och fysikt i olika bordsgrupper och arbetsprocessen stegar vi fram i takt med respektive grupps fortskridande. En av fördelarna med digital samverkan är att när konferensen är klar så är också dokumentationen klar – tack vare inbyggd dokmentgenerator.

Denna dagen fick alla inspiration från Johan Örtendahl från Omtanken J&M och Serena Mon de Vienne från Snacka Snyggt. Båda öppnade upp och vidgade deltagarnas perspektiv kring ämnet och med denna inspiration som grund skapade sen deltagarna handlingsplaner för att stärka sina föreningars barn och ungdomsverksamheter. Genom den strukturerade processen CCG satt upp i samverkansplattformen MeetingSphere fick deltagarna med sig alla information i en snygg rapport.

 

CCG ser till att allt fungerar, ger talarna de instruktioner de behöver för ett lyckat framträdande, samt som bilderna visar så finns vi tillhands för att vägleda, coacha, och facilitera hela eventet så att det blir precis så lyckat som Stiftelsen Dunross vill och som alla deltagarna över åren har vant sig vid.

Tack!

Stiftelsen Dunross – Johan Örtendahl – Serena Mon de VienneTack CCG Team!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: