Utbildning Strategisk informationssäkerhet, antagning nu för hösten 2019

Högaktuell ettårig distansutbildning!

Behovet av kompetens inom informationssäkerhet är mycket stort och ökar i takt med digitaliseringen. Speciellt efterfrågas personer som kan identifiera, analysera, hantera och utveckla verksamheters informationssäkerhet i samklang med de värden som står på spel – utifrån ett strategiskt perspektiv.

Denna ubildning är den tredje omgången sedan 2017. Den genomförs nu i form av en  ett-årig uppdragsutbildning som riktar sig till organisationer som vill kompetensutveckla sin personal. Utbildningen levererar konkreta värden till arbetsgivaren från dag 1. De ”case” som regelbundet genomförs i hemmaorganisationen skapar beslutsunderlag för utveckling av identifierade brister och behov, dvs momentan återbetalning på varje investerad krona på din personals kompetensutveckling.

Utbildningen omfattar strategi, organisation, styrning, ledning, juridik, GDPR, förebyggande arbete, riskhantering, affärsmässiga analyser, incidenthantering och kommunikation. Denna utbildning ger en bred kompetens och djup kunskap inom informationssäkerhet, samt förmågor att leda och koordinera människor och organisationer i ett strukturerat förändrings- och utvecklingsarbete.

Kurslängd: Två terminer
Start: 20 September 2019
Examen: Juni 2020
Upplägg: Utbildningen är distans med fyra teoriträffar om 3 dagar vardera (fre-sön), nätverksgrupper för samverkan och erfarenhetsutbyte, samt självstudier och ”case”.
Kostnad: 95.000 kr exkl moms

Länk till mer information, kontaktuppgifter och  formulär för intresseanmälan!

/ Clever Collaboration Group

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: