ROCTIM – Kundevent

Den 15 januari 2020, på uppdrag av ROCTIM, i samarbete med Chalmers Industriteknik (CIT), faciliterade vi en kunddialog på ARLANDA City i syfte att fånga in krav och behov från stenkrossning. Deltog gjorde 25 operatörer, från olika företag. Arrangör var Bransch-organisationen SBMI – Sveriges bergmaterialindustrier – där ROCTIM fått 3 timmar i programmet för att genomföra en presentation av sin nyutvecklade produkt – Plantsmith – samt genomföra en interaktiv krav- och behovsanalys för att få indata till produktens vidare utveckling.

Det är en häftig upplevelse att se 25 operatörer av stenkrossar sitta med sina mobiler och workshopar tillsammans. Tack vare enkelheten i samverkansplattformen – GDSS – Group Decision Support System – blev alla röster hörda, engagemanget högt, och alla intressenter nöjda.

Hur gick det då?

Har ni också behov av effektiva möten?

Har ni behov av stöd för att genomföra möten, workshopar, grupputvecklingar, fokusgrupper med deltagare från hela Sverige som här, eller hela världen, så är ni välkomna att kontakta oss.

Är ni nyfikna på vad ett ”GDSS – Group Decision Support System” är och vilka områden man med fördel använder GDSS så går det också bra att höra av sig för ett samtal om hur det kan se ut för att lösa era behov.

Kort om Roctim AB

Roctim är specialiserade på styr-, visualiserings- och optimeringssystem för krossanläggningar. Deras system kan styras lokalt såväl som trådlöst eller över internet. Systemet är modulbaserat, har automatik som skyddar krossen och med Roctims unika optimeringsalgoritm styrs processen mot önskade sorteringar, där all krossdata kan ses i realtid på internet.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: