Clever Risk management online

Tänk om det fanns en metod och verktyg för att ta hand om alla dina kollegors eller intressenters klokskap för att tillsammans effektivt, inkluderande och tryggt lösa problemen även när ni arbetar från hemmakontoret… vet du vad, det finns det.

Hela världen är just nu påverkad av konsekvenserna kring pandemin Coronavirus covid -19. Uteblivna eller avbokade beställningar eller kraftigt ökad efterfrågan som påverkar ekonomi, kvalitet och arbetsbelastning. Hastiga förändringar så som kraftigt bortfall av personal och nyckelpersoner som påverkar organisationens förmåga att upprätthålla kontinuitet i verksamheten. Samhällsviktiga funktioner som riskerar att stanna. Hemarbete och arbete online på distans som utmanar IT-system och arbetsmiljö.

Utmaningarna kräver snabba omställningar och därför är behovet att på ett effektivt, inkluderande och tryggt sätt ta tillvara på all den klokskap som finns i er organisation för att tillsammans ta fram förebyggande åtgärder och beredskap. Våra konsulter med digitala superkrafter processleder er i en kundanpassad process för att möta de utmaningar er organisation står inför. Vi stödjer er helt digitalt online via vårt samverkansverktyg XLeap.

Syftet med Clever Risk management online är att stödja er organisation att på ett effektivt, inkluderande och tryggt sätt på distans och online tillsammans processa fram en risk- och konsekvensanalys med handlingsplan.

Målet med Clever Risk management online är att:

  • Din organisation ska ha större beredskap att förebygga och hantera olika typer av scenarion och konsekvenser.
  • Din organisation ska kunna fortsätta arbeta på ett effektivt, inkluderande och tryggt sätt även digitalt och online.

Vem är det för?
Du kan ha en nyckelposition i er organisation så som styrelse, ledning, ekonomi, HR, IT, säkerhet, kvalitet, upphandling, och arbetsmiljö där du behöver göra en risk- och konsekvensanalys inom ditt område eller övergripande för hela organisationen.

Du kan vara teamleader eller enhetschef där du vill inkludera dina medarbetare att tillsammans göra en risk- och konsekvensanalys för er arbetsplats.

Du kan vara projektledare eller ansvarig för ett uppdrag där du behöver göra en risk- och konsekvensanalys tillsammans med projektgrupp och intressenter.

Hur fungerar det?
Vi använder XLeap som digital arbetsyta för att skapa förutsättningar för Er att arbeta anonymt, inkluderande och processinriktat med dokumentation färdig med ett knapptryck!

Har du varit på en workshop förut kommer du känna igen metodiken och processen. Skillnaden är att istället för traditionella post-it lappar använder vi digitala post-it lappar, istället för klistriga duttar eller spritpennor för att rösta fram de mest prioriterade områdena eller riskerna använder vi digitala duttar, istället för att värdera sannolikhet och konsekvens i ett excel-ark, gör vi det snabbt och lätt i vårt skattningsverktyg, istället för att en pratar och alla andra lyssnar (eller gör annat) kan ni arbeta tillsammans samtidigt.

Vi kallar det Clever Workshop!

Har vi lyckats fånga ditt intresse? Du kan gå in i vår DEMO Clever Risk Mangagement Online för ett litet smakprov på hur momentet kring att Identifiera risker kan se ut. Hade du gjort detta momentet med dina kollegor hade ni tillsammans tagit fram risker, prioriterat dom med duttar och sen gått vidare till att skatta sannolikhet och konsekvens. Tillsammans med er skräddarsyr vi hela processen från Planering och kommunikation – Genomförande av Clever Workshop – Utvärdering och uppföljning så det matchar er kontext och era villkor.

Vill du få en kostnadsfri fullständig DEMO på en timme på hela processen och verktyget kan du kontakta carolin.wilhelm@ccgeurope.com eller slå en signal på 0735 – 07 35 37.

EnglishSwedish
%d bloggers like this: