Clever Digifika 9 Nina Bengtsson: Genomför arbetsmiljöåtgärder utifrån de behov som finns

På vår Clever Digifika den 16 september tillsammans med Nina Bengtsson från Arbetsförmedlingen en av två strateger, som jobbar på den nya Enheten för arbetsmiljö och hälsa som också innefattar HR-specialister samtalade vi om myndighetens strategiska arbetsmiljö- och hälsoarbete. Enheten för arbetsmiljö och hälsa har sedan uppstarten i maj arbetat mot en stor förändring, där arbetsmiljön inte längre skall ligga som en separat del. Arbetsmiljön är en verksamhetsbärande fråga och ska vara inkluderad i alla beslut som tas, säger Nina.

Vi måste titta på förutsättningarna och inte bara anta att alla behöver samma sak.

– Nina Bengtsson, Strateg Arbetsmiljö och hälsa på Arbetsförmedlingen

Steget blev att ta bort alla separata arbetsmiljöplaner och arbetsmiljöåtgärder och istället rikta in sig på att Arbetsförmedlingens utmaningar ska generera vad de ska göra för arbetsmiljöåtgärder. Hon berättade för oss att Arbetsförmedlingen försöker nu behovsanpassa utbildningar och insatser, utifrån de olika villkor, kunskaper och utmaningar som finns i myndigheten.

Arbetsförmedlingens ledning har tillsammans med Enheten för arbetsmiljö och hälsa tagit fram en modell, verksamhetsplan, för att effektivisera och specificera alla behoven på avdelningarna. Den centrala arbetsmiljöplanen har tagits bort och integrerats i den ordinarie verksamhetsplanen. Det bidrar till att de som arbetar med riskanalyserna/riskbedömningarna och verksamhetsutmaningarna på ett helt nytt sätt får fokus på att alla har olika förutsättningar och behov.

Att verkställa det nya arbetssättet och få en så stor myndighet att genomföra detta tar tid för Nina och hennes kollegor och än är de långt ifrån klara med hela processen. Det övergripande arbetet som gjorts när pandemin blev ett faktum och skuttet som tog i den digitala transformationen, upplever Nina har bidragit till att jobbet effektiviseras, sjukantalet har sänkts samt höjt upplevelsen av att cheferna är mer tillgängliga. Pandemin har också bidragit till att Nina nu intresserat sig mer för att undersöka arbetsgivarens ansvar kopplat till arbetsplats och hur man på myndigheten kan arbeta med det utifrån ett nytt angreppssätt.

“Vi måste veta uppdraget innan vi kan ta några beslut och vi måste titta på förutsättningarna och inte bara anta att alla behöver samma sak.”

Det är väldigt inspirerande att få lyssna till Nina som brinner för sitt arbete och driver samhället framåt med sitt nytänk! Stort tack Nina Bengtsson för vi fick ta del av dina tankar!

Om Clever Digifika

Varannan onsdag kl 10 är det öppen digifika med oss på Clever Collaboration Group. Du fixar egen fika vi bjuder på en stunds närvaro runt ett tema med en inbjuden gäst som delar med sig om sitt arbete och sina drömmar. Det går bra att ställa frågor och reflektera via chatten eller live när det finns utrymme.

Nästa Clever Digifika

Onsdag 14 oktober kl 10.00-10.30
Combating sexual haressment – a conversation about research on sexual haressment in Bosnia and Herzegovina with J.D. Lejla Gacanica (This Clever Digifika will be in english.)

Anmäl dig genom att skicka e-post till hello@ccgeurope.com. Vi skickar en inbjudan med länk till Teams möte strax innan.

GDPR: I och med anmälan till Clever Digifika godkänner du att vi sparar din e-postadress för framtida inbjudningar till event och aktiviteter. Du kan när som helst höra av dig till hello@ccgeurope.com och be om att bli raderad från maillista. Vi tar inga bilder på mötet och inget spelas in. Du väljer själv om du vill delta med din kamera på eller av.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish
%d bloggers like this: