Rethinking Resilience

4. Underhåll och Förbättra

CCG vet att ledningssystem för kontinuitetshantering (BCMS) är ett pågående förbättringsarbete integrerat med verksamhetens ordinarie planeringsprocesser som då inte slutar när vi lämnar er. Vi förser er med verktyg och färdigheter för att underhålla och uppdatera era planer för att hålla ert ledningssystem igång och kan säkra verksamhetens mål. Vi lämnar er med ett ramverk lätt att följa, ett ledningssystem som mognar i takt med ert företag.

CCG Europe tänker om kontinuitet, och vårt tillvägagångssätt är att med människan i centrum utveckla stöttande policier, vägledningar, metoder och verktyg. Slutresultatet är en självgående organisation där:

"Varje chef och team på alla nivåer förstår och har accepterat sitt ansvar att säkra kontinuiteten i sina leverabler i paritet med värdet av dessa för organisationen som helhet – och har de förmågor och stöd som krävs."

Kontakta oss 
för mer information eller en kostnadsfri konsultation 

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanSpanishSwedish