2. IMPLEMENTERA 

Kontinuitetsstrategier

CCG arbetar med er för att definiera organisatoriska mognadsmål, nivåer för risktolerans, riskaptit och prioritering av er portfölj av service- och produktleverabler. Huvudfokus här är att definiera gränserna för organisationens förmåga att upprätthålla kontinuitet för prioriterade leverabler och detta i paritet med värden som står på spel. För varje prioriterad leverabel analyserar vi:

Juridik – vilka lagar och förordningar föreskriver krav som måste uppfyllas?

Kontrakt – vilka serviceavtal eller andra kundavtalskrav måste uppfyllas? 

Kapacitet – vilka resurser kommer att utsätta ert företag för risker när leveransvolymerna ökar? Vilka blir ”tunna” vid ökade leveranskrav? 

Strategisera – är nuvarande strategier för IT, HR, Facilities Management, Supply Chain Management, Vendor Management i linje med kontinuitetskrav? 

Återhämtningsstrategier 

CCG arbetar med er för att definiera strategier för återställning, vilket sparar både tid och pengar. De hjälper er också att bli mer effektiv om en incident stör ert företag. Fokus här ligger på 4 nyckelelement: Människor – vem behöver jag, när och var?

Processer – vad gör vi för att återställa våra tjänster?

Uppgifter – vilka dokument har vi inte råd att förlora?

Teknik – vilken teknik är viktigast för att återvinna tillgångar och vilken stödnivå krävs?               

Kontinuitetsplan 
(BCP) 

CCG arbetar med er för att utveckla en kortfattad plan eller uppsättning planer från de strategier som är i balans med er administrativa förmåga och en del av er ordinarie styrning och kontroll av ert företag. De definierade, och av högsta ledningen, godkända kontinuitetsstrategier gör att vi kan arbeta stegvis, fokuserade på de viktigaste service- och produktleverablerna först. 

Ett stegvis tillvägagångssätt kostar mindre, omfattningen är begränsad och riktad, vilket säkrar de gyllene äggen i er korg före något annat. 

4. UNDERHÅLL OCH FÖRBÄTTRA

CCG vet att ledningssystem för kontinuitetshantering (BCMS) är ett pågående förbättringsarbete integrerat med verksamhetens ordinarie planeringsprocesser som då inte slutar när vi lämnar er. Vi förser er med verktyg och färdigheter för att underhålla och uppdatera era planer för att hålla ert ledningssystem igång och kan säkra verksamhetens mål. Vi lämnar er med ett ramverk lätt att följa, ett ledningssystem som mognar i takt med ert företag.

CCG Europe tänker om kontinuitet, och vårt tillvägagångssätt är att med människan i centrum utveckla stöttande policier, vägledningar, metoder och verktyg. Slutresultatet är en självgående organisation där:


"Varje chef och team på alla nivåer förstår och har accepterat sitt ansvar att säkra kontinuiteten i sina leverabler i paritet med värdet av dessa för organisationen som helhet – och har de förmågor och stöd som krävs."
Kontakta oss 
för kostnadsfri konsultation 

EnglishSwedish