Healthy Workplace

1 2 3 7

Under våren 2020 vaknade Sverige till liv när det kommer till digitalisering, kris- och sårbarhetshantering, hur samhällets stöd vid våld i nära relation brister, hur vi ska säkra viktiga leveranser och informationssäkerhet i organisationer under kris, väcka frågan kring god arbetsmiljö mitt i förändring och osäkerhet. CCG Europes mission är att förändra sättet människor arbetar tillsammans och vi älskar att fler blir passionerade för de frågor vi brinner för.

Vi ser fram emot en höst där löven blir gula, orangea och röda. Det är då vi kavlar upp ärmarna, kreativiteten sprudlar och vi gör det tillsammans med andra. Vi har många nya spännande samarbeten och erbjudanden på gång. Ni hittar oss till exempel som guldmedlemmar i Johanneberg Science Parks nätverk för små- och medelstora företag samt leder webinar i samarbete med Business Region Göteborg. Vill du hänga med oss lite informellt är Clever Digifika en skön avslappnad tillställning. Vi har startat vår första online utbildning i BAM Bättre arbetsmiljö i samarbete med Hariett AB och fler utbildningar kommer.

Höstens aktiviteter– här hittar ni oss (klicka på rubriken för länk till mer information)

BAM Bättre arbetsmiljö grundutbildning
11 och 18 augusti samt 8 september kl 09.00-16.00 via Teams
CCG Europes öppna arbetsmiljöutbildning på helt online med klassrumskänsla för chefer och skyddsombud. Fler datum erbjuds under hösten.

Clever digifika
Start 19 augusti. Varannan onsdag kl 10.00-10.30 via Teams
CCG Europes öppna digifika där vi bjuder på en stunds härvaro tillsammans med ett tema och en gäst som berättar om något inom området säkerhet och arbetsmiljö.

Online Workshop: Var brister skyddsnätet?
Öppen till 31 augusti
CCG Europe bjuder in alla intressenter runt våld i nära relation till en digital workshop för att identifiera på vilket sätt samhället brister i att ge rätt hjälp och stöd. Med denna workshop vill vi vända på perspektivet och synliggöra att alla myndigheter har ett ansvar att arbeta med denna fråga på helt nya sätt. Fokus är att identifiera var det finns potential att bli bättre så vi kan minska våldets konsekvenser och spara samhällets resurser.

Webbinar: Arbetsmiljöarbete – nödvändigt ont eller smart affär? – Business Region Göteborg
3 september kl 09.00-09.45 + Q&A
CCG Europe gästar Business Region Göteborg:s Svar Direkt för små- och medelstora företagare som deltar i tillväxtprogrammet Expedition Framåt.

Projekt Modig – Göteborgsregionen
Start 16 september
CCG Europe samarbetar med Högskolan Väst och EQonsulting i utbildningen ”Förändringsledarskap vid digitalisering” för enhetschefer, samordnare och lokala projektledare som fortsättning på ledarskapsutbildning i Projekt Modig.

På höstens första Clever Digifika med Jan Winroth på temat Healthy Workplace – ett samtal kring hur vi kan utveckla hälsosamma och hållbara medarbetare och verksamheter pratade vi om hur kan vi få medarbetare och organisationer att må bra, fungerar över tid, se till att det finns tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag och de krav som ställs – och för att kunna förverkliga organisations mål.

Jan Winroth började digifikan med att berätta om sina 15 år på Vattenfall där han fick förmånen att driva friskvårdsarbetet med starkt stöd av ledningen. Tack vare att frågorna lyftes till en strategisk nivå blev den prioriterad i organisationen över lång tid. Janne har arbetat vidare utifrån perspektivet hälsa på arbetsplatsen och hur man främjar goda arbetsvillkor och klimat på arbetsplatsen för att gå vidare till att integrera frågorna in i ledning- och styrning och därmed grunda begreppet Organisationshälsa.

I sin roll som universitetslektor på Högskolan Väst har Janne utbildat blivande hälsovetare sedan 1988 och idag leder han populära distanskurser på temat Organisatorisk och social arbetsmiljö och är författare till boken Organisationshälsa – en bok om hållbart arbetsliv. På CCG Europe är vi extra glada över att få arbeta med Janne i initativet Healthy Workplace Sweden där han bidrar med sin samlade klokskap inom fältet.

Vår gäst och deltagarna delade vidare med sig av sina tankar kring idé – teori – praktik som utgångspunkt för samtalet kring hur vi utvecklar ett Healthy Workplace.

Idén salutogenes

Salutogenes innebär läran om det friska (hälsa) och vilka faktorer som bidrar till god hälsa. Salutogenes som idé skiljer sig från patogenes som är läran om det sjuka (ohälsa) och vilka faktorer som orsakar ohälsa och sjukdom.

Teori som stödjer den salutogena idén

För att finna det teoretiska ramverket som stödjer den salutogena idén söker vi inom fältet Hälsopromotion. Där finner vi ett ramverk som förklarar hälsa och främjande, förändring och lärande och systemteori.

Från tanke till handling – praktik

När vi har vårt teoretiska ramverk kan vi översätta tanke till handling. Hälsofrämjande arbete bygger på att i organisationen systematiskt och processinriktat arbeta för att:

  1. Skapa goda arbetsvillkor genom att arbeta fram organisatoriskt ramverk (struktur) som stödjer den salutogena idén. Det kan till exempel vara att inkludera den salutogena -idén i policydokument och ledning- och styrningssystem.
  2. Utveckla ett gott arbetsklimat genom att utveckla stödjande miljöer. Det kan vara att arbeta med hur och när vi pratar med varandra, hur vi introducerar nyanställda och hur vi skapar ett positivt samtalsklimat där vi får lov att testa oss fram och lära av varandra.
  3.  Utveckla resurser på individnivå genom till exempel friskvårdsaktiviteter, medarbetarsamtal och kompetensutveckling.

För att få direkt kontakt med Jan Winroth kan du maila jan.winroth@hv.se. Du kommer också under hösten kunna följa hans arbete i Healthy Workplace Sweden via hemsidan (under uppbyggnad) www.healthyworkplacesweden.se.

Kommande teman Hösten 2020

Anmäl dig genom att skicka e-post till hello@ccgeurope.com. Vi skickar en mötesinbjudan med länk till Teams möte strax innan.

Onsdag 2 september kl 10.00
I skuggan av strålkastarens ljus – vad händer när chefen inte ser på? med Dr Jan Wickenberg (Chalmers University of Technology)

Onsdag 16 september kl 10.00
Arbetsmiljö som en del av verksamhetsplaneringen- hur myndigheten arbetar med strategiskt arbetsmiljöarbete med Nina Bengtsson (Arbetsförmedlingen)

Onsdag 30 september kl 10.00
A piece of the boardroom pie – ett samtal om vad som driver styrelsers engagemang i hälsa- och arbetsmiljöfrågor med dr Caroline Lornudd (Lornudd Consulting AB, Karolinska Institutet)

Onsdag 14 oktober kl 10.00-10.30
Combating sexual haressment – a conversation about research on sexual haressment in Bosnia and Herzegovina with J.D. Lejla Gacanica (This Clever Digifika will be in english.)

Nya gäster

Har du ett tema inom Säkerhet och Arbetsmiljö du skulle vilja lyfta på Clever Digifika kan du tipsa oss om spännande gäster. Hör i så fall av dig till hello@ccgeurope.com.

Tidigare teman (klicka på länken för att läsa en sammanfattning)

– Vattna rötterna, då finns det inget som kan stå emot! med Thomas Larsson (EQonsulting AB)
Transformation Rwanda- ett samtal om socialt, kommersiellt och hållbart entrepenörskap i Rwanda med Ola Ekman
– Informationssäkra din verksamhet! med Björn Bengtsson (2bSec)
– Våld i nära relation! Hur kan arbetsplatsen hjälpa? med Maria Larsson (Clever Collaboration Group)
– Arbetsmiljöarbete från hemmakontoret med Carolin Wilhelm (Clever Collaboration Group)
– Risk- och konsekvensanalys i Coronas spår med Pierre Wettergren (Clever Collaboration Group)

GDPR: I och med anmälan till Clever Digifika godkänner du att vi sparar din e-postadress för framtida inbjudningar till event och aktiviteter. Din e-postadress kan komma att bli synlig för övrig deltagare i samband med utskick av länk. Du kan när som helst höra av dig till hello@ccgeurope.com och be om att bli raderad från maillista. Vi tar inga bilder på mötet och inget spelas in. Du väljer själv om du vill delta med din kamera på eller av.

1 2 3 7